źródło: Pixabayźródło: Pixabay

Najpierw przypomnijmy o co chodziło w sprawie Billa Ackmana. Ten znany i wpływowy dyrektor zarządzający Pershing Square Capital Management oskarżał Herbalife przed amerykańskimi urzędami o działanie na zasadzie piramidy finansowej. Konflikt trwał kilka lat. W końcu koncern Herbalife zastosował ruch wyprzedzający w postaci uniku (bardzo drogi ruch) – zawarł ugodę z amerykańskimi organami nadzoru i zapłacił 200 milionów dolarów, a także zobowiązał się zmienić nieco sposób funkcjonowania, żeby uniknąć oskarżeń. Pisaliśmy o tym w tym miejscu: „Herbalife płaci FTC 200 mln $ i zmienia model działania”.

Teraz amerykański SEC czyli U.S. Securities Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) ogłosił, że koncern ​​Herbalife Nutrition Ltd – działająca w ponad 90 krajach spółka sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego – zgodziła się zapłacić 20 milionów dolarów kary w celu uregulowania opłat za fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia na temat chińskiego modelu biznesowego, stosowane w swoich licznych dokumentach regulacyjnych zasady działania.

Zdaniem SEC w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach za lata 2012-2018 firma Herbalife wprowadziła w błąd inwestorów na temat swojej działalności w Chinach. Według komunikatu prasowego SEC oświadczenia Herbalife były nieprawdziwe, ponieważ spółka zastosowała w Chinach bardzo podobny model wynagrodzeń do tego, jak w każdym innym kraju. A jak wiemy, chińskie prawo nakazuje podmiotom MLM zastosowanie na swoim terenie bardzo rygorystycznych, odmiennych zasad funkcjonowania. W postanowieniu SEC stwierdził, że publiczne oświadczenia Herbalife dotyczące rekompensaty dla usługodawców były fałszywe, wprowadzały w błąd i pozbawiły inwestorów rzetelnej informacji potrzebnych do pełnej oceny ryzyka inwestowania w akcje Herbalife.

– Herbalife pozbawił inwestorów cennych informacji niezbędnych do oceny ryzyka i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych – powiedział Marc P. Berger, dyrektor biura regionalnego SEC w Nowym Jorku. – Ujawniając informacje inwestorom, emitenci muszą upewnić się, że informacje te są dokładne – dodał.

Nie przyznając się ani nie negując ustaleń SEC koncern Herbalife wyraził zgodę na to, by nakaz SEC stwierdził, iż spółka narusza określone przepisy federalne dotyczące papierów wartościowych, zwalczania oszustw i sprawozdawczości. Nakaz SEC wymaga od Herbalife zaprzestania dalszych naruszeń obciążonych przepisów i zapłaty kary w wysokości 20 milionów dolarów. Ilu głodnym dzieciom można by pomóc za tyle kasy? A ponoć ludzie powinni uczyć się na błędach...