Case Study House Programme Sample Of College Resume For College Admission Call For Research Papers In Management Journals 2018 How To Cite Secondary Sources In An Essay Rollie Hendrix Case Study

Zmowa przetargowa

przez Katarzyna Wagner

Dwóch uczestników przetargów – małżeństwo prowadzące osobne działalności gospodarcze – wbrew prawu uzgadniało swoje oferty. W ten sposób wpłynęli na wynik aż 19 postępowań o zamówienia publiczne. Za udział w niedozwolonym porozumieniu będą musieli zapłacić ponad 250 tys. zł.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrywa co roku kilka zmów przetargowych zawieranych pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami pozostającymi w związkach innych niż biznesowe, np. rodzinnych lub osobistych. UOKiK nie kwestionuje udziału takich przedsiębiorców w przetargach, muszą oni jednak pamiętać, że uzgadnianie składanych ofert pomiędzy odrębnymi uczestnikami przetargu jest zabronione.

Ostatnio wydana decyzja dotyczy spółek Zebra Max i Zebra 2. Są to niezależne od siebie podmioty, ich właściciele są małżeństwem w separacji prowadzącym odrębne działalności gospodarcze. Przedsiębiorcy zajmują się wykonywaniem znaków drogowych poziomych i pionowych oraz ich konserwacją. Urząd ustalił, że przystępując do przetargów wspólnie ustalali swoje oferty. Jeśli były one dwiema najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca rezygnował z zwarcia umowy z usługodawcą – nie uzupełniając dokumentacji, bądź nie prostując łatwych do poprawienia pomyłek w dokumentacji. Oznaczało to wybranie oferty drugiego ze współmałżonków, która była droższa od wybranej pierwotnie. Praktyki miały miejsce od 2007 roku i dotyczyły dotychczas 19 przetargów organizowanych przez zarządców dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w różnych częściach Polski. Wartość poszczególnych zamówień wahała się od kliku tysięcy do blisko dwóch milionów złotych.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję prezes UOKiK nałożyła kary o łącznej wartości ponad 250 tysięcy – 129 193 zł na Zebrę Max oraz 122 430 na Zebrę 2. Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy odwołali się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto podkreślić, że choć zmowy przetargowe są zakazane to prawo dopuszcza inne formy współpracy. Przedsiębiorcy, w tym członkowie rodzin, mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne tworząc konsorcjum. Organizatorzy oraz uczestnicy przetargów, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie praktyki mogą stanowić naruszenie konkurencji powinni zapoznać się z broszurą Zmowy przetargowe, wydaną przez UOKiK i dostępną na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. W formie tradycyjnej można ją otrzymać po złożeniu zamówienia e-mailem na adres: [email protected] bądź telefonicznie pod numer 22 55 60 502.

Mogą Cię również zainteresować