źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Z badania przeprowadzonego na zlecenie SAS Institute wynika, że dla wielu organizacji social media stanowią jedynie narzędzie jednokierunkowego przepływu informacji marketingowych. Możliwości w zakresie śledzenia i analizowania opinii oraz prowadzenia dyskusji z klientami nie są dostatecznie wykorzystywane. Wyniki badania pokazują, że firmy coraz intensywniej poszukują metod efektywnego wykorzystania tychże mediów w celu zwiększenia przychodów i udziału w rynku.

Ponad połowa przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu przyznaje, iż wykorzystuje media społecznościowe w swoich działaniach biznesowych. Jednak, tylko co czwarta z nich ma świadomość, w jakich miejscach w sieci ich klienci prowadzą dyskusje i zamieszczają opinie na ich temat. Jeszcze mniejszy procent stosuje narzędzia analityczne udostępniane przez media społecznościowe.

Wiele organizacji koncentruje się o wiele bardziej na zdobywaniu rozgłosu niż właściwym zrozumieniu i uczestniczeniu w dyskusjach prowadzonych na ich temat. Połowa firm wykorzystujących media społecznościowe postrzega wzrastającą świadomość klientów o organizacji oraz oferowanych przez nią produktach i usługach, jako znaczną przewagę. Jednak tylko co czwarta z nich uważa, iż wzrost wiedzy wśród klientów istotnie wpływa na sukces firmy. Takie podejście najprawdopodobniej wynika z ograniczonego wykorzystania narzędzi analitycznych.