Konferencja stanowi część światowego cyklu, obchodzonego rokrocznie w drugim tygodniu listopada, którego inicjatorem jest UPA – Usability Professional’s Association. Celem World Usability Day jest budowanie świadomości oraz promocja projektów i rozwiązań użytecznych, przyjaznych i zorientowanych na użytkownika. W tym roku do udziału w konferencji zaproszono specjalistów usability z Polski i z zagranicy. Wydarzenie, które podzielono na dwie części – warsztatową i wykładową – otworzyły zajęcia praktyczne zorganizowane w równoległych, zamkniętych sesjach na poziomach podstawowym i zaawansowanym.

Początkujący uczestnicy mieli do wyboru dwa warsztaty. Na zajęciach Jakuba Mielczarka z Janmedia Interactive mogli dowiedzieć się jak praktycznie stosować metody i narzędzia wykorzystywane przy projektowaniu zorientowanym na użytkownika, a u Wiesława Koteckiego (Use Lab), który występował w duecie z Dominikiem Paszkiewiczem (Akces Lab), jak łączyć użyteczność oraz uniwersalną dostępność informacji i usług. Osoby posiadające wiedzę w tematyce usability sprawdzały swe umiejętności u Rolfa Molicha z Dialog Design. Natomiast zainteresowani tematyką projektowania na urządzenia mobilne mogli ją zgłębić u Jakuba Andrzejewskiego i Macieja Wrzalika z BL Stream. Po warsztatach rozpoczęła się główna część konferencji – prelekcje. Otworzył ją Nail Pawley z Foolproof, który w swojej prezentacji tłumaczył istotę poznania i zrozumienia potrzeb użytkownika w kontekście międzykulturowym. Następnie wystąpiła Anna Liszewska z Janmedia Interactive, opowiadająca o wpływie User Centered Design na rzeczywistość. Dodatkowo, w mini konkursie dla pilnych słuchaczy, rozdała licencję Axure. Wiesław Kotecki natomiast wytłumaczył jak powinno wyglądać i jaką rolę spełnia projektowanie do wielu kanałów komunikacji i sprzedaży.

W drugiej części wykładów gość specjalny – Rolf Molich z Dialog Design – wypunktował mity w testach z użytkownikami. Z kolei Jakub Andrzejewski z BL Stream opowiadał o swoich doświadczeniach z mobilnymi prototypami interaktywnymi. Konferencję zamknął wykład Sebastiana Dauma z Fortune Cookie Poland ukazujący praktyczne wykorzystanie metody szacowania wydajności systemu człowiek-komputer o nazwie KLM (Keystroke-Level Model). Oficjalną część konferencji zamknięto losowaniem książek, które można było wygrać w zamian na wypełnienie ankiety oceniającej wydarzenie.

Tegoroczny World Usability Day można zaliczyć do najważniejszych konferencji w branży usability. Wysoki poziom merytoryczny potwierdzili zaproszeni do współpracy prelegenci z Polski i zagranicy. W tym roku każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie, czego dowodem była wysoka frekwencja, zarówno podczas warsztatów, jak i części wykładowej. W różnorakich konkursach rozdano dwie licencje Axure i trzy licencje JustProto oraz kilkanaście książek tematycznych ufundowanych przez wydawnictwo Helion. Prezentacje i wideo z konferencji będą już niedługo dostępne na stronie http://wud2011.pl/program.xml. Relacja fotograficzna jest dostępna na fan page’u wydarzenia: https://www.facebook.com/wudwroclaw.