Gatech Cs 1371 Homeworknow Michaels Arts And Crafts Business Plan Essay About Problem Of Education Best Objective For Resume For Any Job Position Essays Asian Americans High School Topics For Essays

Więcej bogatych po kryzysie

Jak wynika z badania Merrill Lynch Global Wealth Management i Capgemini zwiększyła się liczba najbogatszych osób na świecie. W 2010 roku było ich 10,9 mln. a ich łączny majątek szacowano na 42,7 bln dolarów. Jest to wynik zdecydowanie lepszy niż w 2007 r., przed wybuchem globalnego kryzysu.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Firma doradcza Merrill Lynch Global Wealth Management i konsultingowa Capgemini już po raz 15 przygotowały „World Wealth Report” podliczający liczbę bogaczy i ich łączny majątek. W badaniu uwzględniono osoby, które posiadają aktywa o wartości co najmniej 1 mln dol. z pominięciem m.in. ich stałego miejsca zamieszkania i wartościowych kolekcji.

Jak wynika z najnowszej edycji raportu za 2010 r., liczba najbogatszych ludzi świata i wzrost ich zamożności osiągnęły stabilny poziom. W ujęciu rocznym populacja najbogatszych wzrosła o 8,3% do 10,9 mln, a ich majątek wzrósł o 9,7%, osiągając wartość 42,7 bln dol. Najwięcej milionerów mieszka w USA, Japonii i Niemczech. Łącznie stanowią 53% wszystkich najbogatszych na świecie. Autorzy badania wskazują jednak, że wraz z bogaceniem się mieszkańców krajów rozwijających się kraje bogatej trójki będą tracić swoje pozycje.

Światowi bogacze posiadali w 2010 r. 33% wszystkich inwestycji w akcje, w porównaniu z 29% w roku poprzednim. Ich udział w portfelu lokat gotówkowych i depozytów spadł do 14% wobec 17% w 2009 r. Inwestycje w towary stanowiły 22% wszystkich tzw. inwestycji alternatywnych w 2010 r. Ponadto możliwości uzyskania profitów zapewniały inwestycje na rynkach wschodzących. W ciągu pierwszych 11 miesięcy 2010 r. inwestorzy kupowali tam rekordowe ilości akcji oraz funduszy, sprzedając je przed końcem roku w celu realizacji profitów. Autorzy badania oczekują, że najbogatsi zwiększą swoje alokacje w aktywa i towary jeszcze bardziej w 2012 r., ograniczając równocześnie inwestycje w nieruchomości oraz lokaty gotówkowe i depozyty.

Mogą Cię również zainteresować