Sintex Industries Research Report Nella Larsen Passing Essay Nella Short Essay On The Impact Of Computers In Our Daily Life Secretary Resume Examples Samples

Uniwersytet Zielonogórski zaliczony!

przez Piotr Hoffmann

Po wakacyjnej przerwie wznowiliśmy nasz projekt zatytułowany „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach”. Po Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, teraz przyszła kolej na Uniwersytet Zielonogórski.

Redakcja „Network Magazynu” wraz z Klubem TOP Liderów MLM 12 grudnia 2012 roku odwiedziła w ramach projektu „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach” Uniwersytet Zielonogórski. Specjalna konferencja edukacyjno-naukowa odbyła się tam w budynku A-16 Aula C w godzinach od 13:00 do 17:00.

Wykładowcy

Swoje prelekcje na temat możliwości, które daje wszystkim poszukującym nowoczesnych metod zarobkowania, zaprezentowali: Maciej Maciejewski – red. nacz. „Network Magazynu” („MLM. Biznes XXI wieku”), Alina Warzecha – doktor nauk ekonomicznych, dziekan wydziału nauk ekonomicznych w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. („Multi Level Marketing w gospodarce rynkowej”) oraz Paweł Borecki – członek elitarnego Klubu TOP Liderów MLM, laureat prestiżowej nagrody konkursu Polish National Sales Awards w kategorii „Menedżer Branży MLM” („Jakim pojazdem chcesz przejechać przez swoje życie?”).

Organizatorzy

Za całe zamieszanie odpowiadał jedyny w Polsce, niezależny periodyk o branży sprzedaż bezpośrednia i marketing sieciowy – „Network Magazyn”, Klub TOP Liderów MLM oraz Wojciech Piwowarczyk i Bartosz Sudorowski (prezydent) z Europejskiego Forum Studentów AEGEE Zielona Góra.

Patroni

Patronat honorowy nad projektem objęli: prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego – prof. zw. Wojciech Strzyżewski, rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach – dr Tadeusz Dziekan, kanclerz Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club/prezes zarządu Targów Kielce – Andrzej Mochoń, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Patroni medialni: „Network Magazyn”, Lexedu.pl, Students.pl, Akademickie Radio Index 96 FM. Opieka nad kreacją materiałów promocyjnych: Grupa Kreatywna Vivacity (www.vivacity.com.pl).

Jak to się zaczęło?

Przypomnijmy, że projekt zatytułowany „Biznes MLM jako alternatywny sposób zarabiania na studiach” to seria konferencji edukacyjno-naukowych, zainicjowana przez Klub TOP Liderów MLM oraz Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Jak to wszystko powstało? Mówi pomysłodawca i człowiek, który zajmuje się kwestią organizacyjną całego przedsięwzięcia, Michał Barański: – Projekt miał swoje narodziny 4 października 2011 roku, kiedy jako przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach podpisałem umowę o stałej współpracy z „Network Magazynem” i Klubem TOP Liderów MLM. Bardzo dla mnie ważną kwestią w tym projekcie jest sprawa związana nie tylko z przekazaniem młodym ludziom rzetelnych informacji o możliwościach, jakie daje biznes MLM i edukacja finansowa, ale również przekazanie tych wiadomości dalej na zewnątrz, do społeczeństwa. Dlatego mocno skupiam się na pozyskaniu patronów medialnych, takich jak prasa, radio i telewizja.

Mogą Cię również zainteresować