Best Mba Lbs Thesis Font Download Show Me How To Write Resume Assignment Reflective Essay Example Ncssm Application Essay Tips

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

przez Melania Wojas

Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm w ostatnich czasach zyskuje na popularności. Przedsiębiorstwa zaczynają być świadome tego, jak ogromny wpływ mają na otoczenie. Dlatego coraz więcej firm w strategiach uwzględnia społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty swojej działalności.

Zespół Feel w szpitaluZespół Feel w szpitalu

Jakie korzyści może to przynieść społeczeństwu i co tak naprawdę zyskuje sama firma? Corporate Social Responsibility (CSR) jest długotrwałym procesem budowania zaufania wśród otoczenia. Sposób prowadzenia firmy, zgodny z tą koncepcją, najogólniej oznacza więc wzięcie odpowiedzialności za szeroko pojęte otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo.

CSR a marketing społeczny

CSR często bywa utożsamiany z marketingiem społecznym, jednak inne są ich cele i kierunki. Marketing społeczny jest zastosowaniem marketingu wraz z innymi technikami i koncepcjami naukowo-społecznymi. Ma na celu wywarcie wpływu na jednostki indywidualne czy organizacje, aby zaadaptować lub podtrzymać zachowania, które polepszają życie ludzi. Podczas gdy marketing społeczny służy do wspierania społecznie istotnych spraw przekładających się na wzmocnienie prowadzonego biznesu, CSR jest działaniem budującym filozofię jego funkcjonowania. Przykładem dla zastosowania marketingu społecznego może być akcja Fundacji Polsat „Podaruj dzieciom słońce”. Natomiast przykładem działań z zakresu CSR będzie akcja „Dziecięcy świat w kolorach” prowadzona przez FFiL Śnieżka SA. Polega ona na artystycznym odmalowywaniu oddziałów dziecięcych szpitali w całej Polsce. W ramach programu w maju bieżącego roku został odmalowany już dwunasty dziecięcy oddział, tym razem w Katowicach.

Prace dzieciPrace dzieci

Relacje z otoczeniem

Powszechne skojarzenie ze skrótem CSR to finansowe wspieranie przez firmę różnego rodzaju akcji charytatywnych. Tymczasem stanowi on tylko jeden z elementów odpowiedzialnego biznesu. – Dzieje się tak być może dlatego, że wciąż jeszcze jest to jedna z najbardziej popularnych form angażowania się zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji, w pomoc innym. Można jednak zaobserwować zmiany w tym zakresie – coraz więcej firm podejmuje się organizacji samodzielnych akcji – tłumaczy Oskar Ciałowicz, dyrektor strategiczny w Grupie Marketingowej Aveex.com. Agencja RedPen Public Relations, wchodząca w skład grupy, jest obecnie odpowiedzialna za organizację spotkań z dziennikarzami, będących zwieńczeniem kolejnych edycji programu „Dziecięcy świat w kolorach”.

Oskar CiałowiczOskar Ciałowicz

– Na sukces prowadzonego biznesu, oprócz wspomnianego już wsparcia finansowego akcji prowadzonych przez organizacje niezwiązane z daną firmą, wpływają również inne czynniki, które wiążą się z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Dzięki globalizacji i łatwiejszej komunikacji, dotyczą one nie tylko jego najbliższego otoczenia – dodaje Ciałowicz.  

Świadome społeczeństwo

Istotne jest dbanie nie tylko o dobre relacje firmy z klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami czy społecznościami lokalnymi. – Zaangażowanie w CSR poprzez działalność edukacyjną czy aktywizację społeczności lokalnych często prowadzi do rozwiązania, chociażby częściowego, istniejących w społeczeństwie problemów – komentuje Izabela Jurek, PR manager w Agencji RedPen. Program „Dziecięcy świat w kolorach” ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla najmłodszych pacjentów przebywających w szpitalach, z dala od swoich domów, rodziny i  bliskich. Ciepłe, przyjemne wnętrza i kolorowe obrazki pozwalają choć na chwilę zapomnieć dzieciom o bólu i chorobie. Za każdym razem do przedsięwzięcia angażowani są artyści-malarze, którzy z niemałą pomocą najmłodszych pacjentów przemalowują wnętrza oddziałów w artystyczny sposób.

Korzyści dla firm

Dzięki odpowiedzialności społecznej, firmy mogą poprawić swoją reputację. Zaangażowanie w CSR wpływa na poprawę wewnętrznej sytuacji w firmie. Działania z zakresu CSR sprawiają, że pracownicy chętniej utożsamiają się z firmą, w której pracują, zwiększając swoją lojalność wobec niej. Firma o rozwiniętej strategii w zakresie odpowiedzialności społecznej zdecydowanie lepiej prezentuje się również w oczach potencjalnych pracowników czy współpracowników. Oprócz budowania pozytywnego wizerunku, uwiarygodnia też swoją misję, zyskuje zaufanie klientów, a także zwiększa szanse na zainteresowanie inwestorów. – Niezwykle ważne jest również pozyskanie przychylności społeczności lokalnej. Ta – często niedoceniana – najbliższa część otoczenia, jest pomijana przez firmy, które zapominają, że brak akceptacji z jej strony, może przysporzyć przedsiębiorstwu niemałych problemów – zaznacza Oskar Ciałowicz.

Do działań, którym przyświecają szczytne cele, otoczenie włącza się bardzo chętnie. W ostatnim spotkaniu wieńczącym artystyczne odmalowanie Oddziału Okulistyki Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uczestniczyli nie tylko dziennikarze mediów lokalnych, regionalnych i branżowych, ale także rodzice małych pacjentów, pracownicy szpitala oraz pochodzący ze Śląska zespół Feel. Atmosfera spotkania i towarzysząca jej radość najmłodszych, były dowodem na słuszność prowadzonych działań.

Przemyślane działania

Postępowanie społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powinno opierać się na trzech głównych filarach. Pierwszy to zasada zrównoważonego rozwoju. Drugi – zasada odpowiedzialności firmy za podejmowane działania, przy czym ważne jest przyjęcie stałych, solidnych procedur, obowiązujących w firmie oraz konsekwencja w działaniu. Trzecia zasada to zasada przejrzystości, przejawiająca się w sporządzaniu raportów analizujących działania przedsiębiorstwa i ich skutki. Chodzi tu o bieżące mierzenie efektywności działań. Firma odpowiedzialna społeczne nie tylko słucha swojego otoczenia, ale też wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie kroki we wszystkich obszarach działalności. – Dopiero całościowe spojrzenie na kluczowe obszary w firmie, wyjście poza dotychczas obowiązujące standardy, pozwoli przekształcić CSR z aktywności promocyjnej w filozofię prowadzenia biznesu – podsumowuje Oskar Ciałowicz. To, czy CSR jest odpowiednio wdrażany w organizacji, zależy przede wszystkim od kadry zarządzającej. Ważne pozostają także nakłady finansowe. Wydatki tego rodzaju należy jednak traktować nie jako koszt, ale jako opłacalną inwestycję.

Mogą Cię również zainteresować