Book Review Blackout Connie Willis Cheap Course Work Writers Services Gb Essays On Looking Backward By Edward Bellamy Quotes Approtec Case Study Pdf Digital Footprint Assignment Summary Of The Book Candy By Kevin Brooks

Polacy nie chcą dodatkowych etatów

przez Maciej Badowsk

Spada liczba Polaków, którzy podejmują dodatkową pracę, kiedy zaczynają ich dosięgać kłopoty finansowe. Zamiast tego wybierają skromniejsze życie, ograniczanie bieżących potrzeb oraz korzystanie z pomocy krewnych i przyjaciół.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Jak wynika z raportu „Diagnoza Społeczna 2011” blisko 26% polskich gospodarstw domowych przyznaje się do tego, że w tym roku stałe dochody nie pozwalają im na zaspokojenie bieżących potrzeb. Jest to wynik o 5% niższy niż przed czterema laty.
Najwięcej, bo aż 90% ogranicza bieżące potrzeby, a 37% korzysta z pomocy krewnych. Tylko 16% gospodarstw domowych w takim momencie podejmuje dodatkowe, płatne zajęcie. To o 7% mniej niż w 2000 roku.

Zdaniem autorów projektu braki w budżetach nie są już tak duże, aby wystarczająco silnie motywowały ludzi do szukania dodatkowego zajęcia, które wiąże się z dodatkowym wysiłkiem i ograniczeniem czasu wolnego. Krótko mówiąc, Polacy tracą apetyt na więcej niż jeden etat. Ponadto, mało kto pozbywa się w tarapatach finansowych majątku lub oddaje rzeczy pod zastaw. W tym roku takie działania deklarowało 4% gospodarstw domowych – to o 1% mniej niż przed czterema laty. W 33% gospodarstw domowych, w których dochody były zbyt niskie, zaciągano pożyczki lub kredyty, aby zaspokoić potrzeby. To zdecydowanie mniej niż przed czterema laty. Natomiast na tym samym poziomie utrzymał się odsetek gospodarstw korzystających z pomocy społecznej (16%). A 4% gospodarstw korzysta ze wsparcia kościoła i Caritasu.

Mogą Cię również zainteresować