Essays On King James Bible Online Cover Letter For Bakery Examples Wiki Benjamin Franklin Autobiography Interim Floette Lessay Abbey Business Plan Projects For High School Students

Operational Excellence Society

przez Małgorzata Krukowska

Doskonałość operacyjna to nie sztuka dla sztuki, ale wymóg zaostrzającej się konkurencji globalnej oraz reakcja na groźbę kryzysu, który nadciąga do Polski co rusz to z innej strony. Czy polskie firmy dążą do doskonałości operacyjnej?

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Firmy coraz częściej mówią o potrzebie ciągłego doskonalenia (CI = Continuous Improvement) i szczupłego zarządzania (Lean Management). Nazwy tych nowych trendów w zarządzaniu sugerują, że przyszły one do nas z rozwiniętych gospodarek zachodnich. Ale Polska ma też już własny dorobek w tej dziedzinie, częściowo dzięki praktykom z międzynarodowych firm obecnych w Polsce oraz dzięki niektórym rodzimym wdrożeniom.

8 listopada br. w sali konferencyjnej Pure Sky Club w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Operational Excellence Society, którego inicjatorem i gospodarzem był XONITEK Consulting Group International. Spotkanie otworzył Joseph Paris, prezydent XONITEK, który występował już w Polsce na kilku konferencjach Eurologistics poświęconych łańcuchom dostaw, innowacyjności i zarządzaniu. Sponsorem medialnym tego wydarzenia były firmy Eurologistics i Lean Management Journal.

Operational Excellence (Doskonałość Operacyjna) to wszystkie działania dążące do zwiększania efektywności operacyjnej i wyników ekonomicznych firmy oraz poprawy warunków pracujących w nich ludzi – poprzez doradztwo i szkolenia w zakresie leadership, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie zmianą, systemy zarządzania jakością, KPI oraz wiele innych, a w sektorze produkcyjnym i logistycznym zwłaszcza poprzez edukację i wdrożenia Lean Six-Sigma.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie i menedżerowie odpowiedzialni w swoich firmach za inicjatywy Ciągłego Doskonalenia i programy Lean Six-Sigma. Praktycy, którzy takie inicjatywy wdrażają na co dzień oraz konsultanci, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem z różnych branż. Była to okazja, żeby dowiedzieć się czym naprawdę jest Operational Excellence, podzielić się wiedzą na temat najnowszych i najbardziej efektywnych metod i narzędzi zwiększania efektywności firm, poszukać inspiracji, pomocy lub interesujących wyzwań, spotkać się z ludźmi, którym zależy na działaniu i efektach, które pomogą polskim firmom stawić czoło wyzwaniom światowej i lokalnej konkurencji.

Inicjatywa Operational Excellence Society jest mocno związana z grupą na Linkedin „Operational Excellence” liczącą już ponad 15 tysięcy profesjonalistów OpEx na całym świecie. Warszawa była pierwszym miejscem w Europie, gdzie członkowie tej grupy spotkali się nie tylko wirtualnie, ale podczas krótkiej konferencji spotkania networkingowego mogli porozmawiać w gronie ludzi, którym ten temat jest szczególnie bliski. Wśród blisko 60 uczestników konferencji większość osób była zainteresowana dalszym uczestnictwem i pracą na rzecz Operational Excellence Society. Podobne spotkanie miało miejsce 10 listopada br. w Monachium, gdzie spotkało się ponad 30 menedżerów. Wkrótce powstaną też oddziały w innych krajach.

Jest to inicjatywa nieformalna zrzeszająca profesjonalistów z dziedziny zarządzania operacyjnego, ale tak jak każda organizacja skupia ona członków wokół pewnego programu i zasad funkcjonowania. Dlatego już w grudniu br. odbędzie się w Warszawie pierwsze organizacyjne spotkanie, na którym zostanie wyłoniony prezydent rady programowej, jak i sama rada. Zadaniem rady i prezydenta będzie umożliwienie sprawnego funkcjonowania grupy, dzielenia się wiedzą i budowania relacji biznesowych, które będą korzystne dla wszystkich członków Operational Excellence Society. Od stycznia ruszamy z cyklem comiesięcznych spotkań, podczas których będą prezentowane najciekawsze studia przypadków z dziedziny Operational Excellence oraz nowinki i know-how pomocne we wdrażaniu idei Ciągłego Doskonalenia w organizacjach.

Jeśli chcą Państwo przyłączyć się do tej inicjatywy to prosimy o kontakt e-mail: [email protected] Operational Excellence Society nie jest formalnym stowarzyszeniem i nie są wymagane żadne składki członkowskie. Liczymy na to, że temat i możliwość spotkania się z ciekawymi ludźmi są wystarczającym powodem, żeby się zaangażować. Zapraszamy!

Mogą Cię również zainteresować