źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Firmy coraz częściej mówią o potrzebie ciągłego doskonalenia (CI = Continuous Improvement) i szczupłego zarządzania (Lean Management). Nazwy tych nowych trendów w zarządzaniu sugerują, że przyszły one do nas z rozwiniętych gospodarek zachodnich. Ale Polska ma też już własny dorobek w tej dziedzinie, częściowo dzięki praktykom z międzynarodowych firm obecnych w Polsce oraz dzięki niektórym rodzimym wdrożeniom.

8 listopada br. w sali konferencyjnej Pure Sky Club w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Operational Excellence Society, którego inicjatorem i gospodarzem był XONITEK Consulting Group International. Spotkanie otworzył Joseph Paris, prezydent XONITEK, który występował już w Polsce na kilku konferencjach Eurologistics poświęconych łańcuchom dostaw, innowacyjności i zarządzaniu. Sponsorem medialnym tego wydarzenia były firmy Eurologistics i Lean Management Journal.

Operational Excellence (Doskonałość Operacyjna) to wszystkie działania dążące do zwiększania efektywności operacyjnej i wyników ekonomicznych firmy oraz poprawy warunków pracujących w nich ludzi – poprzez doradztwo i szkolenia w zakresie leadership, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie zmianą, systemy zarządzania jakością, KPI oraz wiele innych, a w sektorze produkcyjnym i logistycznym zwłaszcza poprzez edukację i wdrożenia Lean Six-Sigma.

W spotkaniu uczestniczyli szefowie i menedżerowie odpowiedzialni w swoich firmach za inicjatywy Ciągłego Doskonalenia i programy Lean Six-Sigma. Praktycy, którzy takie inicjatywy wdrażają na co dzień oraz konsultanci, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem z różnych branż. Była to okazja, żeby dowiedzieć się czym naprawdę jest Operational Excellence, podzielić się wiedzą na temat najnowszych i najbardziej efektywnych metod i narzędzi zwiększania efektywności firm, poszukać inspiracji, pomocy lub interesujących wyzwań, spotkać się z ludźmi, którym zależy na działaniu i efektach, które pomogą polskim firmom stawić czoło wyzwaniom światowej i lokalnej konkurencji.

Inicjatywa Operational Excellence Society jest mocno związana z grupą na Linkedin „Operational Excellence” liczącą już ponad 15 tysięcy profesjonalistów OpEx na całym świecie. Warszawa była pierwszym miejscem w Europie, gdzie członkowie tej grupy spotkali się nie tylko wirtualnie, ale podczas krótkiej konferencji spotkania networkingowego mogli porozmawiać w gronie ludzi, którym ten temat jest szczególnie bliski. Wśród blisko 60 uczestników konferencji większość osób była zainteresowana dalszym uczestnictwem i pracą na rzecz Operational Excellence Society. Podobne spotkanie miało miejsce 10 listopada br. w Monachium, gdzie spotkało się ponad 30 menedżerów. Wkrótce powstaną też oddziały w innych krajach.

Jest to inicjatywa nieformalna zrzeszająca profesjonalistów z dziedziny zarządzania operacyjnego, ale tak jak każda organizacja skupia ona członków wokół pewnego programu i zasad funkcjonowania. Dlatego już w grudniu br. odbędzie się w Warszawie pierwsze organizacyjne spotkanie, na którym zostanie wyłoniony prezydent rady programowej, jak i sama rada. Zadaniem rady i prezydenta będzie umożliwienie sprawnego funkcjonowania grupy, dzielenia się wiedzą i budowania relacji biznesowych, które będą korzystne dla wszystkich członków Operational Excellence Society. Od stycznia ruszamy z cyklem comiesięcznych spotkań, podczas których będą prezentowane najciekawsze studia przypadków z dziedziny Operational Excellence oraz nowinki i know-how pomocne we wdrażaniu idei Ciągłego Doskonalenia w organizacjach.

Jeśli chcą Państwo przyłączyć się do tej inicjatywy to prosimy o kontakt e-mail: krukowskamj@xonitek.com. Operational Excellence Society nie jest formalnym stowarzyszeniem i nie są wymagane żadne składki członkowskie. Liczymy na to, że temat i możliwość spotkania się z ciekawymi ludźmi są wystarczającym powodem, żeby się zaangażować. Zapraszamy!