Cv Job Job Listing Post Post Phd Thesis In South Africa Printable Book Reports Forms For Kids Fletc Internship Essay Format

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza

przez Marek Wyrzychowsk

22 sierpnia 2013 roku mec. Jan Grygo, działając jako pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej powołanego z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, złożył w kancelarii Sejmu RP zawiadomienie o utworzeniu komitetu, którego celem jest doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

źródło: Flick.comźródło: Flick.com

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienie zostało złożone wraz z 1707 podpisami osób popierających inicjatywę PSSB. Jeśli marszałek Sejmu wyrazi zgodę na zarejestrowanie komitetu, to w okresie trzech miesięcy od daty rejestracji, komitet – działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i całej branży sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego, będzie musiał zebrać 100 000 podpisów pod projektem ustawy. Poniżej tekst zawiadomienia i projekt ustawy wraz z uzasadnieniem:

źródło: PSSBźródło: PSSB

Mogą Cię również zainteresować