źródło: Flick.comźródło: Flick.com

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadomienie zostało złożone wraz z 1707 podpisami osób popierających inicjatywę PSSB. Jeśli marszałek Sejmu wyrazi zgodę na zarejestrowanie komitetu, to w okresie trzech miesięcy od daty rejestracji, komitet – działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i całej branży sprzedaży bezpośredniej w tym marketingu sieciowego, będzie musiał zebrać 100 000 podpisów pod projektem ustawy. Poniżej tekst zawiadomienia i projekt ustawy wraz z uzasadnieniem:

źródło: PSSBźródło: PSSB