źródło: flickr.comźródło: flickr.com

„Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa MLM na przykładzie FM GROUP” to praca dyplomowa Judyty Przybyły napisana pod kierunkiem naukowym dr Aliny Warzechy w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika i finanse przedsiębiorstwa. Natomiast „Wynagradzanie za efekty pracy na przykładzie przedsiębiorstwa FM GROUP Polska” to tytuł pracy licencjackiej Magdaleny Malinowskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, wydział zarządzania, kierunek zarządzanie. Magda pisała i broniła tę pracę w katedrze zarządzania zasobami ludzkimi pod kierunkiem dr Wojciecha Ulrycha.

reklamareklama

W ten sposób w dziale BAZA WIEDZY (Prace Naukowe i Dyplomowe) znajdują się już do przeczytania i analizy następujące publikacje:

 1. Dr Alina Warzecha – „Niechciane dziecko współczesnej ekonomii. Przedsiębiorstwa w ramach MLM”.
 2. Dr Alina Warzecha – „Przedsiębiorstwo MLM. Cząstka globalnej sieci”.
 3. Robert Pieciułko – „Marketing sieciowy jako kanał dystrybucji na przykładzie firmy FM GROUP”.
 4. Mieszko Mąkowski – „Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP”.
 5. Dr Alina Warzecha/mgr Piotr Vogelgesang – „Nowa forma przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej – przedsiębiorstwo marketingu wielopoziomowego”.
 6. Dr Alina Warzecha – „Samozatrudnienie kobiet w network marketingu”.
 7. Joanna Górska – „Motywowanie i jego rola w multi level marketingu”.
 8. Bartosz Wojnarowski – „Czynniki warunkujące dynamiczny rozwój korporacji transnarodowych sektora DS/MLM”.
 9. Dominika Szkudlarek – „Wykorzystanie i znaczenie struktury sieciowej jako nowoczesnego systemu dystrybucji na rynkach międzynarodowych na przykładzie FM Group World”.
 10. Judyta Przybyła - „Formy przychodów uzyskiwane przez przedsiębiorstwa MLM na przykładzie FM GROUP”.
 11. Magdalena Malinowska – „Wynagradzanie za efekty pracy na przykładzie przedsiębiorstwa FM GROUP Polska”

Życzymy przyjemnej lektury!

BAZA WIEDZY - PRACE NAUKOWE I DYPLOMOWE