To oznacza, że firmy już teraz powinny planować w swoich strategiach HR-owych narzędzia, dzięki którym będą mogły wykorzystać potencjał osób niepełnosprawnych. Główne czynniki przesądzające o zatrudnieniu tych osób, to przede wszystkim korzyści finansowe związane z nieopłaceniem składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i uzyskaniem dofinansowania – to główne wioski z analizy tematycznej „Nieobecni na rynku pracy” przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Osoby z niepełnosprawnościami to w Polsce nadal ułamek zatrudnionych na otwartym rynku pracy – obecnie to 465 tys. osób z 2,1mln populacji z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Głównymi barierami związanymi z otwarciem się pracodawców na różnorodnych pracowników pozostają niewiedza i obawa przed nieznanym oraz niewielka popularność narzędzi umożliwiających ich zatrudnianie.

Wśród kluczowych wyzwań związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych znajdują się między innymi audyt różnorodności czyli analiza sytuacji firmy w kontekście zarządzania tym zagadnieniem, wybór i forma współpracy z partnerem społecznym oraz zmiana mentalności dotychczasowych pracowników i walka ze stereotypami.

Mimo wielu wyzwań, pracodawcy widzą jednak szereg korzyści, głównie finansowych, które powodują, że osoby niepełnosprawne są brane pod uwagę jako potencjalni pracownicy. Zdaniem ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu polskie firmy mogą korzystać z kilku narzędzi, które umożliwiają takie zatrudnienie. Wśród nich znajdują się wyspecjalizowane i kompleksowe pośrednictwo pracy, programy równego traktowania oraz wypracowane systemy szkoleń prowadzone przez organizacje społeczne.

Jednym z głównych założeń, które wynikają z polityki równego traktowania, jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy pracownik ma równe szanse na zatrudnienie. Zarządzanie różnorodnością zaś opiera się na tworzeniu kultury organizacyjnej, otwartości oraz innowacyjności.

– Polscy przedsiębiorcy pierwsze próby wprowadzenia tego typu systemów mają już za sobą. Widać także większe zainteresowanie ze strony państwa. Zgodnie z planami zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, rok 2013 został ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Poprzez to działanie Sejm RP apeluje o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pełna treść analizy „Nieobecni na rynku pracy” znajduje się TUTAJ. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacja pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja typu think-and-do-tank, będąca rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Wyznacza trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.