Thomas Sargent i Christopher Sims Thomas Sargent i Christopher Sims

iż kryzys finansowy to porażka wszelkich modeli ekonomicznych. Profesor Sargent jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych ekonomistów na świecie. Jest związany z New York University, a przez wiele lat pracował na Uniwersytecie w Chicago uważanym za kuźnię wolnorynkowej ekonomii. Współpracował z prof. Robertem Lucasem (również noblistą), twórcą teorii racjonalnych oczekiwań.

Wkład Sergenta do ekonomii nie ogranicza się do teorii racjonalnych oczekiwań. W swych książkach i artykułach zajmował się m.in. problemem ograniczenia racjonalności, historią gospodarczą, historią statystyki, epizodami wysokiej inflacji w różnych krajach i polityką pieniężną.

Drugi noblista – Christopher Albert Sims z Uniwersytetu w Princeton, jest ekonometrykiem. Opisuje ekonomię za pomocą modeli statystycznych. Jest m.in. twórcą „fiskalnej teorii cen”. Jako ekonometryk wprowadził modele zwane wektorową autoregresją (VAR). Tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana właśnie za to osiągnięcie. W modelach VAR każda zmienna jest modelowana na podstawie przeszłych wartości swoich, a także pozostałych zmiennych. Modele te stosuje się m.in. do badania skutków zaburzeń polityki pieniężnej, gwałtownych zmian kursów walutowych, zmian popytu, itd.