źródło: www.flickr.com źródło: www.flickr.com

Licencji uprawniającej do wykonywania przewozów na terenie danej gminy udziela w drodze decyzji administracyjnej właściwa gmina. Wydaje ona wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o udzielenie licencji. Uzyskanie licencji uzależnione jest od złożenia egzaminu, uiszczenia opłaty oraz spełnienia jeszcze innych wymagań nałożonych przepisami ustawy o transporcie drogowym.

Gminy określają limit udzielanych licencji. Jednak pracujący już taksówkarze, w myśl własnych interesów starają się ograniczać dopływ potencjalnych konkurentów do zawodu. Z tego powodu wielu kierowców decyduje się na świadczenie usług przewozowych bez wymaganego dla taksówek zezwolenia. Jednak ci muszą mieć świadomość, że w razie kontroli czekają na nich wysokie kary. Przepisy zawarte w ustawie o transporcie drogowym przewidują w takim przypadku surowe sankcję.

Wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji podlega karze pieniężnej w wysokości 8 000 zł. Natomiast za wykonywanie transportu drogowego taksówką bez wymaganej licencji nakłada się karę pieniężną w wysokości 3 000 zł. Karę orzeka się w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto brak uiszczenia kary w terminie 21 dni uprawnia organ nadzoru do odholowania pojazdu na parking strzeżony na koszt ukaranego. Podszywanie się pod przedsiębiorstwo taksówkarskie i wykonywanie przewozów bez licencji może też stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.