Custom Speech Writing For Hire Ca How To Tell If Atv Cv Joint Is Bad Cheap Admission Paper Writer Websites For University Essay Writing On History Ch The Last Man Mary Shelley Chapter Summary

Jak CSR wpływa na opinię o firmie?

przez Michał Grzebyk

W ostatnich latach coraz więcej polskich przedsiębiorstw wdraża i komunikuje strategie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Podstawowymi bodźcami do takiego działania są przede wszystkim naciski ze strony opinii publicznej oraz moda na CSR panująca wśród właścicieli oraz menadżerów wyższego szczebla.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Grupy te, świadome bezcennej wartości dobrego wizerunku firmy, są w stanie zainwestować środki materialne oraz czas swój i swoich pracowników.

Nieco historii czyli jak to z odpowiedzialnością bywało

Historia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jest prawie tak długa, jak historia filozofii. Już w starożytności zaczęto zauważać, że w prowadzeniu działalności gospodarczej nie liczy się jedynie finalna kwota, która znalazła się w sakiewce przedsiębiorcy. Ważnym aspektem jego działalności stało się pomaganie biedniejszym i bycie powiernikiem pewnego kapitału wypracowanego przez część społeczeństwa, a tym samym dbanie o dobrą opinię wśród swoich pracowników i ich najbliższego otoczenia. Taka postawa, czyli szeroko pojęta dobroczynność, nieobca jest również założeniom wszystkich wielkich religii, a tym samym staje się czymś na kształt naturalnego prawa, rządzącego naszym postępowaniem.

W czasach bliższych współczesnym przedsiębiorcom, ale jeszcze przed wiekiem żelaza i pary, swoje przewrotne poglądy na temat zasady użyteczności głosił Adam Smith, który jest najsłynniejszym przedstawicielem leseferystów. Według niego człowiek dbający o własny interes (np. przedsiębiorca) w sposób o wiele skuteczniejszy pomaga ogółowi (społeczeństwu), niż w sytuacji, gdy taka pomoc jest jego nadrzędnym celem działalności. Wynika z tego, że dobrze zarządzana firma, której właściciel myśli o zyskach, a przy okazji dba o jeden ze swoich największych kapitałów, czyli ludzi, osiąga także znaczną wartość dodaną w postaci działalności prospołecznej oraz pozytywnej opinii w oczach szerokiego grona interesariuszy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a wizerunek przedsiębiorstwa

W opinii wielu laików CSR jest tylko kolejną odsłoną działań public relations, które mają na celu „czyszczenie wizerunku firmy”. Oczywiście, są i takie nieodpowiedzialne przedsiębiorstwa, które pod płaszczykiem nomem omen odpowiedzialności, próbują ukryć skutki swojego, często bardzo dotkliwego, oddziaływania na różne grupy związane z ich działalnością. W takim przypadku dobroczynne działania stają się tylko doraźnymi akcjami, które nijak mają się do polityki firmy i koncepcji wizerunkowej.

Na szczęście, coraz częściej podobne praktyki są napiętnowane przez opinię publiczną, a tym samym powodują, że idea CSR sięga do swych szczytnych korzeni.

– Dobrze przemyślane działania społecznie odpowiedzialne, które wpisują się w strategię wizerunkową przedsiębiorstwa oraz odpowiadają potrzebom interesariuszy, to doskonały punkt wyjścia do budowania stałej pozycji na rynku. Nie od dziś przecież wiadomo, że firmy lubiane i uważane za zaangażowane społecznie mają dużo większe szanse na pozyskanie stałego grona wiernych klientów, którzy pozostaną z marką również w czasie kryzysu – komentuje Agnieszka Rzemińska, PR specjalist z Grupy Adweb.

Wbrew obiegowej opinii oraz złej sławie, która od lat nieustannie towarzyszy osobom wykonującym zawód PR-owca, to właśnie ta grupa zawodowa w największym stopniu przyczyniła się w ostatnim czasie do rozkwitu idei CSR w Polsce. Wystarczy tylko wspomnieć historyczny już raport „Co PR-owcy myślą o CSR?”, który został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Z kart tej publikacji można dowiedzieć się, że środowisko public relations od samego początku bardzo poważnie traktowało koncepcję CSR i uważało ją za działanie długofalowe, ściśle powiązane ze strategią biznesową przedsiębiorstwa.

Kadra zarządzająca otwarta na dialog z otoczeniem, zaangażowani w życie firmy pracownicy oraz społeczność lokalna doceniająca rolę przedsiębiorstwa w życiu regionu – to sytuacja niemal wymarzona. Cieszy fakt, że coraz więcej polskich firm potrafi urzeczywistnić podobny scenariusz obecności na rynku, czyniąc dobro oraz przy okazji mądrze kreując wizerunek i opinię o swojej marce.

Mogą Cię również zainteresować