Quintessence Book Review Personal Essay About Life Changing Imc Case Study Pdf Julia Pott My First Crush Essay Times Essay Trump

Jak zapanować nad kosztami firmy?

przez Mateusz Barczyk

Planowanie i koordynowanie budżetu przedsiębiorstwa to poważne zadanie.
W przypadku sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, leży ono po stronie właścicieli. Jak sobie poradzić, kiedy ogólna wiedza na temat źródeł przychodów i rozchodów w firmie jest zbyt mała?

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Pomocnym narzędziem okazuje się e-usługa budżetowania. Pozwala ona zapanować przedsiębiorcom nad kosztami prowadzenia działalności. Oparta jest na interaktywnym rozwiązaniu pozwalającym na zdalne korzystanie z narzędzia, zapisywanie w nim danych o każdej porze, w każdym miejscu, kiedy tylko jest dostęp do internetu. E-usługa budżetowania pozwala precyzyjnie zaplanować budżet projektu z podziałem na zadania i czynności. Umożliwia ewidencję wydatków, kontrahentów i skuteczną kontrolę finansów. Główne korzyści wynikające z e-usługi to łatwiejsza kontrola kosztów prowadzonych działań, usprawnienie organizacji pracy, bardziej komfortowy kontakt z kontrahentami oraz duża oszczędność czasu.

Skąd pomysł na taką e-usługę? – Wieloletnia współpraca doradcza z klientami sektora MŚP pozwoliła nam poznać i precyzyjnie określić potrzeby biznesowe związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Nowoczesne, sprawne narzędzie w postaci innowacyjnej platformy e-kapital.pl jest właśnie odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Od początku prowadzenia prac koncepcyjnych nad tym projektem, głównym celem było skupienie w jednym miejscu wiedzy i e-usług przydatnych przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom – wyjaśnia Radosław Polowy, prezes zarządu e-kapital.pl.

Aby móc korzystać z e-usługi należy się zarejestrować na stronie www.e-kapital.pl. W menu strony znajduje się pozycja „Finanse firmy”. Tam znajdziemy już wszystkie niezbędne informacje. Planowanie finansów w perspektywie dłuższej niż jeden miesiąc staje się trudne dla małych przedsiębiorców. Kiedy rozszerzymy ten okres do kwartału lub roku okazuje się, że mamy kłopoty z zaplanowaniem zysków i strat w firmie. Każdy właściciel przedsiębiorstwa powinien posiadać przynajmniej ogólną wiedzę na temat prowadzenia książki rozchodów i przychodów. Jednak jak w większości przypadków, szczegółowe informacje odgrywają kluczową rolę. Dlatego portal wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom integrując w jednym miejscu wiele e-usług, przeznaczonych dla rozwijających się przedsiębiorstw.

E-kapital to platforma e-usług i porad dla małych i średnich przedsiębiorców. To nowy portal internetowy, skierowany do przedsiębiorców. Rozwiązania proponowane przez e-kapital mają nowatorski charakter, ze względu na szeroki zakres e-usług. Przedsiębiorcy z sektora mikro i małych przedsiębiorstw dostają do ręki narzędzia umożliwiające im, w jednym miejscu, korzystanie z funkcji i informacji pomocnych przy codziennym prowadzeniu biznesu. E-kapital to platforma integrująca wiele e-usług, przeznaczonych dla rozwijających się przedsiębiorstw. Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Mogą Cię również zainteresować