źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Co się za tym kryje? Co sprawiło, że pomysł na pomocnika w końcu się sprawdził? Okazuję się, że twórcy „Pana Spinacza” zmienili zasady, na jakich on funkcjonuje i wprowadzili do aplikacji elementy gry.

Grywalizacja, której poświęcony jest ten artykuł, to pojęcie które szturmem wkracza ostatnio w różne obszary biznesu. Coraz częściej możemy o nim usłyszeć w kontekście zwiększania efektywności zespołów sprzedażowych, budowania programów szkoleniowych, kreowania marki czy rozbudowy grupy odbiorców produktu i utrzymania ich lojalności. Zatem, czym właściwie jest grywalizacja i jak można skorzystać z jej założeń, aby wpłynąć na interesariuszy skupionych wokół naszego biznesu?

Grywalizacja to zastosowanie mechanizmów znanych z gier do środowisk nie będących grami, w celu zmiany zachowania uczestników.

Różne badania i teorie dotyczące zarządzania pokazują, że sukces firmy w dużej mierze zależy od pracujących w niej osób. W związku z tym kluczowe staje się takie projektowanie systemów i procesów, aby pracownicy byli jak najbardziej zaangażowani i zmotywowani do efektywnej pracy. Zmiany technologiczne i demograficzne ostatnich dekad znacząco wpłynęły na kształt obecnej grupy pracującej i już ponad 25% pracowników stanowi tzw. generacja Y, czyli ludzie urodzeni na początku lat 80-tych. Jest to o tyle istotne, że jest to grupa mająca ogromne znaczenie dla rozwijającego się biznesu, a jednocześnie wciąż najsłabiej poznana pod względem preferencji i zachowań w pracy. Pewne jest to, że są to ludzie dobrze czujący się w świecie internetu, nowych technologii i gier. Fakt, że bardzo wcześnie zetknęli się ze światem wirtualnym i metaforami gier sprawia, że implementacja elementów gier w środowisku pracy daje wymierne efekty. Okazuje się, że zabieg ten wpływa pozytywnie nie tylko na najmłodszych pracowników, ale także na całą organizację. Jak więc skorzystać z mechanizmów gier, aby zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników?

Trzonem każdej gry jest jej mechanika i statystyki – dane, które kreują całe środowisko. Dzięki nim gracze mogą otrzymywać nagrody, zmieniać swój status, osiągać kolejne poziomy i współzawodniczyć. Oto zestaw 7 elementów charakterystycznych dla gier, które warto rozważyć chcąc zwiększyć zaangażowanie i motywację pracowników.

Grywalizacja staje się ostatnio pojęciem bardzo popularnym, warto jednak pamiętać, że wszelkie nowinki z zakresu inżynierii zachowań ludzkich niosą ze sobą różne niebezpieczeństwa. Dlatego też wdrażanie elementów grywalizacji musi być dobrze przemyślane i umiejętnie zaprojektowane. Błędy mogą bowiem mieć groźne konsekwencje i prowadzić do wypaczeń w organizacji zamiast do oczekiwanych efektów.

I jeszcze kilka słów wyjaśnienia na temat „Pana Spinacza”: „Pan Spinacz" przeszedł metamorfozę w roku 2011 i zaistniał jako Ribbon Hero 2. Jest dostępny jako dodatek do pakietu Office, a także jako gra. Dzięki zmianie podejścia do mechanizmu działania pomocnika stał się on bardzo przydatny i bardzo efektywny. W trakcie rozgrywki realizujemy kolejne zadania, zdobywamy umiejętności. Mechanizm realizuje większość wspomnianych wyżej założeń.