Blisko 100 osób współpracujących z reprezentującą system MLM firmą Forever Living Products zjechało się z Polski i zagranicy do Wrocławia, aby uczyć się, dobrze bawić i wyciągnąć lekcje dla siebie zarówno od liderów zespołu jak i czterech nowych managerów, którzy osiągnęli swoje kluczowe awanse w 2018 roku.

Pierwsza część spotkania skupiała się na tym, aby edukować się z zakresu budowania siebie, bo jest to punkt wyjściowy, żeby móc budować innych i swój biznes. Wiele osób docenia rozwój w branży network marketing nie tylko za aspekt finansowy, ale także właśnie za możliwość samorozwoju, odkrywania swoich wartości, obudzenia marzeń, konfrontowania się z nowymi sytuacjami. Tak było i tym razem! Nie zabrakło nawet łez wzruszenia…

W drugiej części spotkania odbyły się wystąpienia managerów z zespołu TeamOnFire oraz panel dyskusyjny z osobami, które osiągnęły już pierwsze awanse w firmie. Swoimi historiami oraz narzędziami pracy podzieliły się: Aleksandra Turowska, Mariola Rost-Krupniewska, Barbara Rogenbuk oraz Magdalena Burszta-Nowakowska. Wypowiedzi osób o różnych charakterach, które osiągnęły ten sam cel, były namacalnym dowodem na to, że w MLM duplikujemy system, a nie osobowość. Wygrywa ten, kto podąża za systemem będąc jednocześnie człowiekiem autentycznym, bo to biznes zaufania i relacji. Prosty, choć nie zawsze łatwy, ale dzięki temu dający wiele cennych lekcji i doświadczenia.

Podczas trzeciej części wydarzenia Kornelia Pisarek-Błaczkowska szczegółowo i prosto omówiła system pracy i narzędzia, które są używane w tym zespole i których systematyczne wykorzystanie gwarantuje efekty. Premierę miał także „Dzienniczek profesjonalnego networkera” stworzony na potrzeby zespołu przez Kornelię i Michała Błaczkowskich, by jeszcze łatwiej było podążać za systemem. W końcu w network marketingu nie ma potrzeby wymyślać koła na nowo.

Podczas całego eventu panowała fantastyczna atmosfera i jak stwierdziła jedna z jego uczestniczek: „Aż trudno uwierzyć w to, że w jednym miejscu może być tak duża grupa osób, które się lubią i dają sobie wsparcie”. A jednak… (Foto: Jagoda Macierzyńska)