źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Jak twierdzą specjaliści, na naszym rynku rozwiązania outsourcingowe trafiają na bardzo podatny grunt. Postęp i wykorzystanie efektu skali umożliwia sprawne zarządzanie procesami przez dostawcę, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz pewność zachowania ciągłości procesów obsługi.

Ponadto złożoność i częste zmiany w prawie pracy sprawiają, że firmy chętnie przenoszą odpowiedzialność na zewnętrznego dostawcę. Przedsiębiorcy, którzy już na dobre korzystają z usług firm outsorcingowych doceniają także liczne korzyści. Chodzi tu przede wszystkim o optymalizację kosztów oraz możliwość skupienia się wyłącznie na kluczowej dla firmy działalności. Jak wynika z przeprowadzonego w 2010 r. przez Heliview badania International Survey on HR Needs wynika, że spośród funkcji ZZL w Polsce na zewnątrz najczęściej zlecane są te związane ze szkoleniami i rozwojem pracowników, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rekrutacją.