Why Use Apa Format Cover Letter Step By Step Advancing Physics A2 Coursework Mark Scheme 2017 Illustration Essay Or You Are What You Eat Chalmers Civil And Environmental Engineering Master's Thesis

Firmy outsourcingowe w Polsce

przez Maciej Badowsk

Korzystanie z usług firm zewnętrznych tzw. outsourcingowych cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety u nas to w dalszym ciągu dość świeże rozwiązanie. Jednak coraz liczniejsze inwestycje zagraniczne powoli „uczą” nas korzystać z usług takich firm.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Jak twierdzą specjaliści, na naszym rynku rozwiązania outsourcingowe trafiają na bardzo podatny grunt. Postęp i wykorzystanie efektu skali umożliwia sprawne zarządzanie procesami przez dostawcę, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych oraz pewność zachowania ciągłości procesów obsługi.

Ponadto złożoność i częste zmiany w prawie pracy sprawiają, że firmy chętnie przenoszą odpowiedzialność na zewnętrznego dostawcę. Przedsiębiorcy, którzy już na dobre korzystają z usług firm outsorcingowych doceniają także liczne korzyści. Chodzi tu przede wszystkim o optymalizację kosztów oraz możliwość skupienia się wyłącznie na kluczowej dla firmy działalności. Jak wynika z przeprowadzonego w 2010 r. przez Heliview badania International Survey on HR Needs wynika, że spośród funkcji ZZL w Polsce na zewnątrz najczęściej zlecane są te związane ze szkoleniami i rozwojem pracowników, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rekrutacją.

Mogą Cię również zainteresować