Langkah-langkah Model Pembelajaran Problem Solving Pdf Essay For National Services Llc 9 Resume Killers Lisa Vaas Far Cry 3 Summary Of The Movie A Walk To Beautiful Martin Luther King Heros Journey Essay Sample Of Essay All About Me

Firmy nieświadome potencjału internetu

Prawie połowa małych i średnich przedsiębiorstw pozostających bez strony internetowej jest przekonana, że strona www nie przyniosłaby im żadnych korzyści. Co więcej, ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców nie obawia się, że brak strony internetowej może wiązać się z utratą potencjalnych klientów.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

To alarmujące wyniki badania TNS OBOP przeprowadzonego na zlecenie firmy 1&1. Przeciwnego zdania są przedstawiciele firm obecnych w internecie. Tylko 6% uważa, że sieć nie przyniosła im żadnych korzyści, a 85% twierdzi wręcz, że wszystkie małe i średnie firmy powinny posiadać własną stronę internetową.

Jak pokazują wyniki badania, ponad 81% przedsiębiorców posiadających stronę internetową uważa, że to standard w dzisiejszym świecie biznesu. Większość z nich (70%) twierdzi, że posiadając stronę internetową łatwiej dotrzeć im do nowych klientów i utrzymać kontakt z dotychczasowymi (45%). Wśród korzyści jakie przyniósł internet firmy najczęściej wymieniają zwiększenie widoczności marki (78%), dostęp do nowych klientów (71%) oraz wzrost znajomości firmy i jej oferty (67%). Przedsiębiorcy posiadający stronę internetową planują jej rozbudowę (38%) oraz zwiększenie aktywności reklamowej w internecie (29%). Tylko 6% przedsiębiorców obecnych w sieci uznała, że nie przyniosło im to żadnych korzyści.

Bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o korzyści płynące z obecności w internecie, są przedsiębiorcy nie mający strony internetowej. Jedynie 25% z nich uważa, że posiadanie www przyczyniłoby się do rozwoju ich biznesu. Dla niecałej połowy (46%) posiadanie strony internetowej wiąże się z dostępem do nowych klientów, darmową reklamą (44%) i zwiększeniem widoczności firmy w sieci (43%).

Na razie jednak duży procent przedsiębiorców pozostających bez strony internetowej nie widzi korzyści z jej posiadania (45%). 25% nie wie, ile kosztuje i ile czasu zajmuje stworzenie strony internetowej. Ośmiu z dziesięciu przedsiębiorców nie obawia się, że brak strony internetowej może wiązać się z utratą potencjalnych klientów. Ciekawe jest, że zapytani, co skłoniłoby ich do przygotowania strony internetowej, przedsiębiorcy w większości odpowiadali: niskie koszty (34%), pomoc ze strony kogoś, kto dałby jasne wskazówki (19%) oraz przyjazne dla użytkownika narzędzie do samodzielnego stworzenia strony internetowej.

Oliver Mauss, dyrektor generalny firmy 1&1 International
Oliver Mauss, dyrektor generalny firmy 1&1 International

– Przedstawione wyniki badań są alarmujące. Wciąż duża liczba małych i średnich firm w Polsce pozostaje poza siecią. Z drugiej jednak strony nadal nie jest za późno, aby wziąć udział w cyfrowej rewolucji i skorzystać z potencjału, jaki niesie ze sobą obecność w internecie. Wyniki badania pokazują, że przy odpowiednich warunkach firmy nieposiadające własnej strony www zdecydowałyby się na jej założenie. Bardzo ważne jest więc, aby dostawcy rozwiązań hostingowych dostarczali swoim użytkownikom przyjazny zestaw narzędzi do budowy stron internetowych. Mówiąc przyjazny mam na myśli prosty w konfiguracji, intuicyjny i na tyle bogaty, aby spełniał oczekiwania wszystkich przedsiębiorców – mówi Oliver Mauss, dyrektor generalny firmy 1&1 International.

Więcej o badaniu:

Badanie zostało przygotowane przez agencję badawczą TNS OBOP na zlecenie firmy 1&1. Badanie objęło swoim zasięgiem całą Polskę, a zrealizowane zostało na przestrzeni grudnia 2010 i stycznia 2011 r. Reprezentatywną próbę badania stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 250 pracowników (z próby wykluczone zostały jednoosobowe firmy samozatrudnionych pracowników najemnych). Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – Computer Assisted Telephone Interview).

Mogą Cię również zainteresować