źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Największy udział w wypracowanym wzroście miał segment leasingu samochodów (wzrost o 11,4%), oraz urządzeń – wzrost o 7,8%. W przypadku leasingu nieruchomości europejskie branże zanotowały spadek o 12,9%. Jeśli chodzi o procentowy udział w wynikach wypracowanych przez europejską branżę w 2011 roku – leasing pojazdów stanowił 53,7% wszystkich oddanych w leasing środków trwałych, leasing urządzeń 35,2% natomiast leasing nieruchomości 11,1%.

Raportowane wyniki rozkładały się rozmaicie w poszczególnych krajach, a wzrosty i spadki dotyczyły różnych sektorów. Niemcy, Francja i Austria odnotowały wzrost leasingowanego sprzętu w 2011r. we wszystkich sektorach (pojazdy, maszyny), oprócz sektora nieruchomości. Natomiast wyraźna tendencja spadkowa utrzymywała się w krajach śródziemnomorskich i była udziałem wszystkich segmentów.

Zdecydowanie inny trend utrzymywał się w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z danymi Leaseurope w Polsce odnotowano 9% wzrost rynku leasingu (w podziale na sektor maszyn – 14% wzrost oraz 3% wzrost w segmencie pojazdów) z czego tylko sektor leasingu nieruchomości odnotował spadek o 1% w stosunku do roku ubiegłego.

– Dane raportowane przez Leaseurope różnią się o kilka procent w stosunku do danych publikowanych przez Związek Polskiego Leasingu, a rozbieżności te wynikają z różnic w kursach waluty i są spowodowane przeliczaniem przez Leasuerope wartości raportowanych w złotówkach na euro – powiedział Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope.

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największy wzrost odnotował rynek ukraiński (247%) oraz łotewski (91%). Na tym ostatnim zanotowano 123% wzrost leasingu maszyn oraz 77% wzrost leasingu pojazdów. Równie dobre wyniki odnotowała Rosja, gdzie rynek leasingu wzrósł o 70% przy czym leasing maszyn odnotował 71% wzrost, nieruchomości wzrost o 60% a rynek leasingu pojazdów wzrósł o 59%.