Creative Writing Story Planner Engineer Objective Resume Example Culture Shock Presentation Ppt Scaricare Curriculum Vitae Europeo Gratis Online Linkedin And Resume Writing Services 740 Np Wh Essay

Europejski Kongres MŚP

przez Dagmara Gębczyk

Ponad 2500 uczestników, blisko 30 paneli dyskusyjnych, 4 lokalizacje, 100 panelistów – tak zapowiada się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach już w czwartek, 6 października.


Na liście gości honorowych m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, prezes rady ministrów RP Donald Tusk i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wydarzenie zgromadzi setki przedstawicieli dużego i małego biznesu, grono samorządowców z całej Polski, prezesów instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz polityków z Europy i kraju, działających na rzecz rozwoju sektora MŚP. Organizatorem kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Dwa dni pozostały do otwarcia I Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dwudniowy cykl debat na temat poprawy sytuacji MŚP na rynku polskim i europejskim ma się stać zapleczem eksperckim dla prowadzonych w tym temacie działań. – W państwach Unii Europejskiej zarejestrowanych jest blisko 19 milionów firm sektora MŚP. Stanowią one blisko 99% wszystkich przedsiębiorstw UE i zatrudniają ponad 74 miliony osób. Wytwarzają przy tym ok. 60% unijnego PKB i generują blisko 70% miejsc pracy na terenie całej UE, są źródłem innowacji, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego – wskazuje prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dodaje również, iż polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w celu poprawy sytuacji MŚP skupi się na dwóch ważnych zadaniach: ułatwieniu dostępu do kapitału oraz na popieraniu możliwości działania MŚP poza krajem macierzystym.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw, oznaczająca zwiększenie zdolności i skłonności do obecności firm na rynkach zagranicznych – obok współpracy biznesu z nauką, finansowania przedsiębiorstw z funduszy zewnętrznych, w tym unijnych oraz systemowych rozwiązań wspierania MŚP przez samorządy terytorialne, będzie jedną z kluczowych kwestii omawianych w ramach dedykowanych sesji podczas kongresu.

Jak wskazuje Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, niedostateczna aktywność eksportowa firm z sektora MŚP jest poważnym problemem polskiej gospodarki i powoduje, że ich potencjał pozostaje w dużym stopniu niewykorzystany. – A szkoda, ponieważ kontakty zagraniczne są bez wątpienia motorem wzrostu oraz pobudzają konkurencyjność pojedynczych podmiotów i całej gospodarki – stwierdza Andrzej Arendarski i dodaje: – Umiędzynarodowione MŚP tworzą więcej miejsc pracy, a także częściej wprowadzają nowe produkty na rynek. Należy więc dołożyć starań, aby stworzyć polskim firmom jak najlepsze warunki do zagranicznej ekspansji. Wsparcie powinno obejmować trzy aspekty: finansowy (system gwarancji i zabezpieczeń oraz kredyty dla eksporterów), informacyjny (łatwy dostęp do informacji na temat rynków zagranicznych) oraz promocyjny. Warto także podkreślić, że polityka proeksportowa powinna wiązać się ściśle ze zmianą modelu polskiej gospodarki w kierunku innowacyjności. Nowatorskie towary i usługi mają bowiem zdecydowanie większe szanse na podjęcie konkurencyjnej walki na międzynarodowych rynkach.

Zgodnie z przyjętym hasłem, kongres zacieśniać będzie więzy biznesu z nauką i samorządem. – To ważne, by te trzy sektory ze sobą współpracowały. Transfer wiedzy i technologii do przedsiębiorstw podnosi ich innowacyjność, dzięki czemu oferta firmy staje się bardziej konkurencyjna. Natomiast stała współpraca samorządu z przedstawicielami biznesu, czego przykładem są powoływane w miastach rady gospodarcze, pozwala na przygotowanie korzystnego podłoża do rozwoju gospodarczego w danym mieście czy gminie, co zachęca przedsiębiorców do inwestowania – mówi Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

O tym, jaką receptę na rozwój sektora MŚP wystawią wspólnie eksperci i przedsiębiorcy, dowiemy się już 6 i 7 października br. podczas kongresu w Katowicach. Wydarzeniu towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP Biznes Expo. Europejski Kongres MŚP objęty jest honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz patronatem prezydencji Polski w Radzie UE. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach to jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej. Przedsięwzięcie, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, służy diagnozie obecnego stanu sektora MSP oraz wytyczeniu jego nowych kierunków rozwoju. Innowacje, klastry czy nowe technologie, jak również współpraca nauki z biznesem to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W ramach kongresu zaplanowano udział ponad 100 panelistów. Organizatorzy przygotowani są na obecność ponad 2500 uczestników. Kongresowi towarzyszyć będą Targi Usług i Produktów dla MŚP Biznes Expo, w ramach których instytucje będą mogły zaprezentować swoją ofertę dla sektora MŚP.

www.kongresmsp.eu

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach to jedna z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w kraju. Izba od ponad 20 lat realizując swoje zadania statutowe, wspiera podmioty gospodarcze, szczególnie zrzeszone w niej firmy, w dążeniach do budowy innowacyjnej gospodarki w regionie i kraju oraz wzrostu konkurencyjności na rynku europejskim. RIG w Katowicach stale doskonali świadczone usługi czego wyrazem jest uzyskanie tytułu laureata XVI edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje samorządu gospodarczego.

www.rig.katowice.pl

Mogą Cię również zainteresować