The Predicaments Of Democracy Essay Janitorial Cleaning Business Plan Cyber Homework Helbling General Quotes That Can Be Used In Essays Are Movies Resume For George Washington Essay Mill Article

Coraz więcej bogatych Polaków

przez Maciej Badowsk

Jak wynika z szacunków firmy doradczej KPMG w 2011 roku w Polsce liczba osób bogatych i zamożnych powinna wyraźnie przekroczyć 650 tysięcy. Główną przyczyną wzrostu będzie systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz stosunkowo wysoki poziom wzrostu gospodarczego.

źródło: www.flickr.com
źródło: www.flickr.com

Według KPMG właśnie te dwa czynniki powodują, że z roku na rok duża grupa osób zaliczonych do kategorii aspirujących, która liczy obecnie około 2 mln osób, będzie trafiać do kategorii osób zamożnych. Według szacunków KPMG w Polsce w 2010 roku było 620 tys. osób bogatych i zamożnych. Zdaniem KPMG ludzie bogaci to tacy, których przeciętny dochód miesięczny wynosi powyżej 20 tys. zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln dolarów – gotówka, lokaty, obligacje). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 50 tys. Do grupy osób zamożnych należą ci, których przeciętny dochód miesięczny brutto wynosi od 7,1 tys. do 20 tys. zł. Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 555 tys. Do grupy aspirujących (ocenianej na około 2 mln osób) zaliczają się ci, którzy zarabiają od 3,7 do 7,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że począwszy od 2001 roku liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Z pogorszeniem mieliśmy do czynienia tylko raz, w roku 2001, gdy liczba bogatych spadła w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczba bogatych przekroczyła 300 tys. w 2004 , 400 tys. w 2006, 500 tys. w 2008, a rok później ponad 600 tys.

Zdaniem KPMG specyfika wzrostu liczby bogatych i zamożnych Polaków pozwala przypuszczać, że możliwy jest delikatny spadek tempa wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu osób najbogatszych. Osoby, które będą dołączały do grona bogatych i zamożnych w większości przypadków jedynie minimalnie przekroczą próg podatkowy i mogą mieć dochody na poziomie tylko nieznacznie przekraczającym 7 tys. zł brutto miesięcznie. Najwięcej bogatych i zamożnych Polaków mieszka w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim.

Mogą Cię również zainteresować