The Social Teaching Of Jesus An Essay In Christian Sociology Best It Cv Sample Doc Stephan Leibfried Cv Functional Area Information Systems Essays On Abortion Essay Of Julius Caesar Movie Review John Carpenter Ghosts Of Mars

Biznes potrzebuje specjalistów od Azji

przez Natalia Osica

Chiński i arabski język biznesowy, współpraca z uczelniami azjatyckimi, staże w placówkach dyplomatycznych – SWPS w Warszawie uruchamia studia azjatyckie z dwiema specjalnościami, obejmującymi Chiny i inne kraje Azji Wschodniej oraz Bliski Wschód. Program powstał w oparciu o analizy procesów gospodarczych.

źródło: flickr.comźródło: flickr.com

W związku z szybko rosnącą polityczną i gospodarczą siłą Azji grupa znanych badaczy i praktyków zajmujących się tą częścią świata przygotowała program licencjackich interdyscyplinarnych studiów azjatyckich (dziennych i zaocznych). Kierunek oferowany od nowego roku akademickiego przez SWPS w Warszawie obejmuje dwie specjalności: Chiny, Japonię i inne kraje Azji Wschodniej, z nauką języka chińskiego, oraz Bliski Wschód z nauką języka arabskiego.

– Oba te regiony świata mają obecnie kluczowe znaczenie dla Unii Europejskiej. Powinniśmy aktywnie włączać się w jej działalność i czerpać korzyści z dostępnych mechanizmów współpracy gospodarczej – twierdzi dr hab. Krzysztof Gawlikowski, dyrektor Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej w SWPS. – Chiny zaoferowały Europie budowę superszybkiej linii kolejowej w relacji Londyn – Pekin. Obecnie trwają wstępne negocjacje. Linia powinna przebiegać przez Polskę. Realizacja tego projektu oznaczałaby w praktyce nowy etap globalizacji i znaczne zacieśnienie więzi Chin z Europą. Polska i Europa muszą się uczyć na nowo współpracy z Azją Wschodnią jako nowym biegunem gospodarczym i politycznym współczesnego świata – dodaje.

– Fachowców specjalizujących się w problematyce i specyfice krajów Bliskiego Wschodu brakuje dotkliwie nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej, która odgrywa coraz większą rolę w przemianach w basenie Morza Śródziemnego – uzupełnia prof. Janusz Danecki, wybitny polski arabista.

W ramach kilkunastu modułów programowych wchodzących w skład dwóch specjalności studenci dowiedzą się, jak funkcjonuje biznes azjatycki, poznają kulturę i sztukę wybranego regionu, jego strukturę społeczną, myśl i tradycję polityczną. Dowiedzą się, jak wygląda modernizacja krajów Bliskiego Wschodu i Azji Wschodniej. Nauczą się, jak skutecznie budować relacje i prowadzić negocjacje w różnych kulturach. Poznają podstawowe reguły etykiety oraz dobrych obyczajów w życiu codziennym i oficjalnym, kulturę jedzenia i biesiadowania, a w ramach zajęć sportowych będą mieli do wyboru tai-ji, jogę lub medytację. Na ostatnim roku studiów wezmą udział w zajęciach ze specjalistycznego języka literackiego i naukowego, a także translatoriach i konwersatoriach z native speakerami. Wszyscy studenci tego kierunku, prócz wiedzy o wybranym regionie, zdobędą także podstawową wiedzę o całej Azji i o świecie współczesnym. Najlepsi będą mogli ubiegać się o grant na studia w Chinach oraz staże językowe na Bliskim Wschodzie.

Dr hab. Gawlikowski przekonuje, że specjaliści od Azji i Bliskiego Wschodu są dzisiaj poszukiwani w dyplomacji, administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, firmach prowadzących interesy z Azjatami i w coraz liczniejszych firmach azjatyckich działających w Europie, jak też w instytucjach kulturalnych promujących kultury Wschodu. Licencjackie studia azjatyckie przygotują do współpracy z firmami azjatyckimi, zarówno w Polsce, jak i krajach zachodnich, gdzie tacy specjaliści są również poszukiwani.

Mogą Cię również zainteresować