Job Recommendations Essay Free Nursing Dissertation Examples Healthy Food Ielts Essay 800 Word Essay On Respect For Elders Judith Warner Junking Junk Food Essay Introduction Essay Of Educational School Trip

Amway partnerem VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów

przez Jolanta Flaga

Polska może poszczycić się jednym z najwyższych wskaźników osób pozytywnie nastawionych do przedsiębiorczości w Europie. Wśród młodych w wieku 15-29 lat, aż 84% wykazuje pozytywną postawę i aż 62% wyobraża sobie prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pozytywne nastawienie młodych Polaków do samozatrudnienia wzrosło o 4% w porównaniu z rokiem 2011.

Przedsiębiorczość młodych jest tematem przewodnim VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, zorganizowanego w dniach 3-6 września 2013 roku w Nowym Sączu. Forum zgromadziło 350 liderów z 42 krajów świata. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele środowiska politycznego, społecznego i biznesowego. Firma Amway jest oficjalnym partnerem i bierze czynny udział w wydarzeniu.

Podczas forum zaprezentowany zostanie raport Amway nt. „Przedsiębiorczość w Europie 2012”. Opracowanie powstało we współpracy Amway Europe z Centrum Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz międzynarodowym instytutem badawczym GfK. Badania przeprowadzone były w 16 krajach naszego kontynentu. Ich rezultaty posłużą jako jeden z punktów w panelu dyskusyjnym „Przedsiębiorczość młodych w Europie – jak odnieść sukces pracując na własny rachunek?”

– Z pomocą naszego raportu chcemy określić m. in. jakie są największe przeszkody stojące na drodze do własnej działalności gospodarczej Polaków ogółem, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. Pragniemy pokazać, że prowadzenie firmy ma swoje niekwestionowane zalety, takie jak: indywidualne regulowanie czasu pracy, niezależność, czy też możliwość poświęcania więcej czasu bliskim. Model biznesowy Amway daje współpracującym z firmą przedsiębiorcom korzyści, które stanowią elementy programów inkubatorów biznesowych, a także ułatwia przełamanie obaw i pozwala zminimalizować ryzyko, które powstrzymuje ludzi przed rozpoczęciem własnego biznesu – powiedziała Anna Pietrzak, dyrektor naczelny Amway Polska.

ReklamaReklama

Nowe pokolenia przedsiębiorców będą rozwijać się szczególnie wśród Europejczyków, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Europa będzie w stanie dotrzymać kroku wschodzącym rynkom na całym świecie, gdy przedsiębiorczość będzie pobudzana wśród wszystkich grup obywateli. Osoby z duchem przedsiębiorczości, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, są największym źródłem nowych miejsc pracy i wiążącego się z tym wzrostu gospodarczego.

84% ankietowanych młodych Polaków wykazuje pozytywną postawę wobec przedsiębiorczości. Średnia europejska w 16 państwach stanowi 78%. Pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości daje Polakom 4 pozycję wśród 16 państw europejskich biorących udział w badaniu. Najwyższy wskaźnik pozytywnej postawy wobec przedsiębiorczości wykazują Duńczycy (91%), Francuzi (88%), Grecy (86%) oraz Włosi (82%).

Odpowiedź na pytanie „Twój stosunek do przedsiębiorczości jest…?”Odpowiedź na pytanie „Twój stosunek do przedsiębiorczości jest…?”

Najważniejszymi powodami do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wśród młodych Europejczyków (51%) są niezależność od pracodawcy, bycie własnym szefem, samorealizacja zawodowa (46%), przekładająca się na większą satysfakcję zawodową z wykonywanej pracy oraz możliwość dodatkowych zarobków (34%). Te same motywy samozatrudnienia wskazują młodzi Polacy.

Odpowiedź na pytanie „Co w Twojej opinii byłoby dla Ciebie powodem do rozpoczęcia własnej działalności?” dla grupy Polaków w wieku 15 -29 latOdpowiedź na pytanie „Co w Twojej opinii byłoby dla Ciebie powodem do rozpoczęcia własnej działalności?” dla grupy Polaków w wieku 15 -29 lat

W Polsce przedsiębiorczość jest wyjątkowo atrakcyjna dla absolwentów wyższych uczelni. Wskaźnik pozytywnego nastawienie do przedsiębiorczości jest znacząco wyższy wśród respondentów z dyplomem wyższej uczelni (86%) niż wśród osób nie posiadających dyplomu (71%). W Europie dysproporcje te są wyższe jedynie w Austrii (18%) i Hiszpanii (17%).  

Jako główne przeszkody podjęcia własnej działalności 67% młodych Polaków wskazało brak kapitału początkowego (ogół młodych Europejczyków: 62%). Na kolejnych pozycjach uplasowały się bariery systemu administracyjnego (41%) i niepewna sytuacja ekonomiczna w Polsce i Europie (45%). Ponadto 42% ogółu uczestników ankiety przyznało się do strachu przed porażką własnego przedsięwzięcia. Obawa przed niepowodzeniem, trudności biurokratyczne i brak pomysłu na biznes to dużo częściej wskazywane bariery przez Polaków niż średnio w Europie.

Odpowiedź na pytanie „Co w Twojej opinii dla młodych Polaków jest przeszkodą aby zostać przedsiębiorcą?” Odpowiedź na pytanie „Co w Twojej opinii dla młodych Polaków jest przeszkodą aby zostać przedsiębiorcą?” 

Jako cechy wyróżniające przedsiębiorców młodzi Europejczycy zgodnie wskazali: samodzielność, elastyczność i zaradność. Według Polaków przedsiębiorcy to ludzie lepiej zorganizowani (45%) i lepiej gospodarujący pieniędzmi (41%). Wśród Europejczyków powyższe cechy są zdecydowanie mniej popularne i stanowią po 28% wskazań.

Wyniki badań, zarówno w Polsce jak i w skali całej Europy, ujawniły także wiarę Europejczyków  w rosnące znaczenie przedsiębiorczości. Respondenci z Danii (94%), Austrii i Wielkiej Brytanii (po 86%), z Włoch i Hiszpanii (po 85%) przewidują pozytywny lub neutralny wzrost znaczenia przedsiębiorczości w ciągu następnych dziesięciu lat. 32% młodych respondentów z Polski szacuje, że przedsiębiorczość będzie równie ważna lub ważniejsza na nowoczesnym rynku pracy za dziesięć lat (średnia europejska: 38%). Według 18% ankietowanych Polaków i 10% Europejczyków przedsiębiorczość straci na znaczeniu.  

Odpowiedź na pytanie „Jak oceniasz znaczenie przedsiębiorczości w nowoczesnym świecie pracy w perspektywie 10 lat od chwili obecnej?” dla młodych PolakówOdpowiedź na pytanie „Jak oceniasz znaczenie przedsiębiorczości w nowoczesnym świecie pracy w perspektywie 10 lat od chwili obecnej?” dla młodych Polaków

Konstrukcja badań w Polsce: maj 2012 rok, próba: 1 000 kobiet i mężczyzn w wieku ponad 15 lat, metoda: wywiady osobiste. Amway jest jedną z największych w świecie firm działających w sektorze sprzedaży bezpośredniej, która według informacji podanej przez Direct Selling News, Global 100, w 2012 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 11,3 miliarda dolarów amerykańskich. Firma została założona w 1959 roku w Ada w stanie Michigan (Stany Zjednoczone). Amway oferuje produkty konsumenckie i możliwości biznesowe poprzez sieć ponad 3 milionów dystrybutorów pracujących w ponad 100 państwach i terytoriach na całym świecie. Najlepiej sprzedające się marki Amway to NUTRILITE™ (preparaty witaminowe i mineralne oraz suplementy diety), ARTISTRY™ (produkty pielęgnacyjne oraz kosmetyki do makijażu) oraz eSpring™ (system oczyszczania wody).

Mogą Cię również zainteresować