Ted Hughes Jaguar Essay Market Segmentation Case Study Nivea For Men Albert Barrow Essay Competition 2015 Les Oiseaux Dans La Charmille Natalie Dessay Surgery Patient Care Philosphy In A Resume

Agencje zatrudnienia lekarstwem na kryzys?

przez Anna Kozera

75% pracodawców nie stworzyłoby nowego miejsca pracy, gdyby nie usługa pracy tymczasowej. Ponadto, agencje zatrudnienia redukują szarą strefę i zwiększają szansę znalezienia stałego zatrudnienia – wynika z raportu Międzynarodowej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia CIETT.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

– Nareszcie powstało opracowanie, które udowadnia, że agencje pracy stymulują rozwój gospodarki – mówi Dariusz Lamot, członek zarządu Polskiego Forum HR.
Raport „Adapting to Change” („Adaptacja do zmian”) przygotowany przez Międzynarodową Konfederację Prywatnych Agencji Zatrudnienia Ciett we współpracy z Boston Consulting Group, to pierwsze opracowanie, które tak szczegółowo przedstawia wpływ agencji pracy na gospodarkę polską, europejską i światową.
– Opracowanie to, na podstawie rzetelnych badań pokazuje, że agencje pracy tymczasowej, choć przez wielu niesłusznie krytykowane, stymulują rozwój gospodarki – dodaje Lamot.

Jak wynika z raportu, kluczowym powodem korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, dla właścicieli firm polskich i zagranicznych, jest możliwość szybkiego dostosowania się do zmian na rynku. Jako drugi czynnik zachęcający do zatrudniania pracowników tymczasowych, wskazywali oni potrzebę zachowania większej elastyczności zatrudnienia. Na trzecim miejscu wśród najczęściej wymienianych atutów korzystania z usług agencji pracy, znalazła się możliwość sprawdzenia pracownika, przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu go na etacie.

Elastyczność to podstawa w kryzysie

Opracowanie Ciett dowodzi, że agencje zatrudnienia pozwalają firmom dużo łatwiej i szybciej dostosować się do wahań koniunkturalnych na rynku. Pracodawcy korzystający z usług agencji tymczasowych, łatwiej i szybciej radzą sobie z kryzysem. Zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie przekłada się na szybszy wzrost dochodów, czego przykładem są Niemcy. Firmy korzystające z usług pracy tymczasowej odnotowały na przestrzeni 2009-2010 roku 11% wzrost przychodów, podczas gdy ich konkurenci, niezatrudniający pracowników tymczasowych – aż o 6% mniejszy.

– Kryzys udowodnił pracodawcom, że dzięki pracy tymczasowej mogą uratować już istniejące miejsca pracy. Wobec wahań popytu zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony jest po prostu niebezpieczne dla całej firmy. Szczególnie wyraźnie widać to w branżach produkcyjnej i budowlanej, w których popyt wyznacza miesiące wzmożonej pracy, ale też tygodnie przestoju. Zamiast ponosić koszty utrzymania pracownika etatowego w czasie przestoju, bezpieczniej jest zatrudnić pracowników tymczasowych. Takie rozwiązanie pozwala uchronić firmę przed utratą rentowności a ta oznaczałaby likwidację dotychczas istniejących miejsc pracy – tłumaczy Dariusz Lamot.

Dodaje, że pracownicy przestają obawiać się tego rodzaju zatrudnienia, gdyż są przez agencje kierowani do innego klienta, który w danym momencie potrzebuje ludzi do pracy. Warto przypomnieć, że dla ogromnej liczby ludzi praca tymczasowa jest formą zatrudnienia najlepiej dostosowaną do ich sytuacji życiowej. Przyczynami mogą być obowiązki rodzinne, czy podejmowanie innych prac zarobkowych, np. za granicą. Poziom zadowolenia z pracy tymczasowej jest w wielu krajach bardzo wysoki. Polska, zaraz po Wielkiej Brytanii, plasuje się na drugim miejscu pod względem satysfakcji z możliwości zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym pracowników tymczasowych (takiej odpowiedzi udzieliło 60% ankietowanych) i poleciłaby tę pracę innym (76%). Ponadto, w raporcie 85% ankietowanych Polaków przyznało, że to praca tymczasowa pomogła im w zdobyciu pierwszej pracy, a 77% przyznało, że dzięki niej dostali później etat.

Etat dzięki pracy czasowej

Jak wynika z raportu, agencje zatrudnienia pomagają w znalezieniu zatrudnienia nie tylko młodym, poszukującym pierwszej pracy, ale również osobom z „przerwą w życiorysie zawodowym” i po 50 roku życia. Badania wykazują również, że agencje korzystnie wpływają na zmniejszanie bezrobocia frykcyjnego, czyli takiego, kiedy ustaje zatrudnienie i zaczynamy szukać nowego pracodawcy, albo brak zatrudnienia wynika ze zmiany miejsca zamieszkania.

– Agencje pracy skracają to bezrobocie w ten sposób, że ktoś w trakcie szukania docelowej pracy, może znaleźć zatrudnienie czasowe właśnie poprzez agencje. Dzięki temu w trakcie bezrobocia frykcyjnego ma środki na utrzymanie. Często zdarza się też, że jeśli dany pracownik jest zaangażowany, pracowity i rzetelnie wykonuje powierzone mu obowiązki, to pracodawca zatrzymuje takiego pracownika na stałe. Jest to istotny atut naszych działań, a niestety przez znaczącą liczbę osób niedostrzegany lub bagatelizowany – komentuje Lamot.

Podsumowując z raportu wynika, że rozwijający się na całym świecie rynek agencji pracy podnosi efektywność polskiego rynku pracy, a co za tym idzie, również konkurencyjność gospodarki.

Międzynarodowa Konfederacja Prywatnych Agencji Zatrudnienia CIETT reprezentuje interesy agencji pracy. Założona w 1967 roku CIETT zrzesza największe prywatne agencje zatrudnienia i związki agencji pracy tymczasowej z całego świata. Jej głównym celem jest pomoc członkom poprzez tworzenie środowiska prawnego, które wspiera prowadzenie działalności.

Mogą Cię również zainteresować