Curriculum Vitae Modello Europeo Espanol Word Essay Evils Of Dowry System Yin Case Study Research Design And Methods 1994 Toyota Falling For You Essays On Cinema And Performance Unave Marunthu Essay Definition

AESI – Wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości Amway

przez Renata Sieroń

„Sukces w biznesie dają mocne nastawienie, dynamizm, dobra samoorganizacja i pewność siebie. Nie oznacza to jednak, że osoby nieposiadające tych cech skazane są na niepowodzenie. Osoby, które są mniej pewne siebie, mogą wyróżniać się dużo większą ostrożnością, a co za tym idzie mogą być mniej narażone na popełnianie błędów.”

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

Jedynie 27% ankietowanych Polaków chciałoby rozpocząć własną działalność gospodarczą; są to przeważnie osoby młode i z wyższym wykształceniem. Nieco więcej respondentów, bo 34% jest przekonanych, że wie jak biznesem zarządzać a 36% po podjęciu decyzji o „przejściu na swoje” nie dałoby się odwieść od tego pomysłu ani rodzinie, ani znajomym – wynika z dorocznego Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2016. Tzw. duch przedsiębiorczości jest w Polsce słabszy niż w większości państw Unii Europejskiej i świata.

Duch przedsiębiorczości

Ponoć każdy sukces tkwi w szczegółach. Duch przedsiębiorczości to wskaźnik mierzący postawy proprzedsiębiorcze w społeczeństwie – tzw. Wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości Amway (AESI – Amway Entrepreneurial Spirit Index).  Został opracowany na podstawie odpowiedzi respondentów na pytania o: chęć założenia firmy, przekonanie o  kwalifikacjach i zdolnościach respondentów oraz wytrwałość i konsekwencję w dążeniu do celu – m.in. gotowość do przeciwstawienia się opiniom otoczenia, gdy zaistniałaby taka potrzeba.  

Wskaźnik Ducha Przedsiębiorczości Amway (AESI) dla ankietowanych Polaków wyniósł 32% i był niższy niż średnia dla państw europejskich (45%) i wszystkich państw świata objętych badaniem (50%).

W państwach Unii Europejskiej – jak wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2016 – własną działalność chciałoby rozpocząć 40% ankietowanych, przekonanie o własnych umiejętnościach i kwalifikacjach ma 48%, a konsekwencję i wytrwałość w dążeniu do celu deklaruje 49%.  Z kolei wśród wszystkich respondentów na świecie objętych badaniem własną działalność rozważa 56%, swoje kwalifikacje pozytywnie ocenia 46%, a 49% utrzymuje, że nie zrezygnowałoby z pomysłu natrafiając na krytykę  otoczenia.

– Z punktu widzenia przeciętnego respondenta w państwach UE czy na świecie prowadzenie działalności gospodarczej jest znacznie bardziej pożądaną formą zarobkowania niż u polskich respondentów – mówi prof. Izabela Koładkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego. Zwraca też uwagę, że: – Polscy respondenci wydają się być mniej pewni swoich zdolności i mniej odporni na presję społeczną niż mieszkańcy większości państw.  A zatem mniej przekonani o możliwości powodzenia przedsięwzięcia.

Umiejętność rozpoznania potrzeb

– O sukcesie decyduje umiejętność rozpoznania potrzeb rynku i ich zaspokojenia szybciej, taniej lub lepiej niż inni – mówi prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczyk. – Umiejętność zbudowania przewagi konkurencyjnej w jednej z tych dziedzin to podstawa. Oczywiście – jak dodaje – wiele też zależy od okoliczności, osobowości, przypadku czy szczęścia. Jednak są to sprawy drugorzędne.

Z kolei Monika Smaczna z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zwraca uwagę, że prawdopodobny sukces w biznesie dają „Mocne nastawienie, dynamizm, dobra samoorganizacja i pewność siebie. Nie oznacza to jednak, że osoby nieposiadające tych cech skazane są na niepowodzenie – zastrzega. – Osoby, które są mniej pewne siebie, mogą wyróżniać się dużo większą ostrożnością, a co za tym idzie mogą być mniej narażone na popełnianie błędów, gdyż dokładniej rozpoznają temat oraz teren zanim podejmą się konkretnego zadania – dodaje.

– Jednym z głównych czynników wpływającym na decyzję o podjęciu prowadzenia własnego biznesu jest możliwość skorzystania z rozmaitych form wsparcia: inkubacji i akceleracji, dostępności środków publicznych, a także o większej otwartości inwestorów – mówi Monika Smaczna. – Właściwe wykorzystanie tych możliwości wiąże się jednak z koniecznością dużej determinacji i konsekwencji w działaniu – dodaje.

Entuzjazm i doświadczenie

W Polsce na własną działalność najbardziej nastawieni są ludzie młodzi – do 35 roku życia.  Ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości wynika, że gotowość do podjęcia własnej działalności gospodarczej deklaruje 43% ankietowanych w tym wieku, 32% respondentów w wieku 35-49 lat i 13% wśród tych, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia . O swoich umiejętnościach w prowadzeniu biznesu i zarządzaniu firmą również najbardziej przekonani są najmłodsi respondenci. Aż 46% osób poniżej 35 roku życia uważa, że ma do tego wystarczające kwalifikacje. Podobnego zdania jest 41% ankietowanych między 35 a 49 rokiem życia oraz 20% pięćdziesięciolatków i osób bardziej wiekowo zaawansowanych.

Ludzie młodzi są też – jak wynika z raportu AGER 2016 – najbardziej odporni na potencjalne naciski ze strony otoczenia. Aż 50% respondentów przed 35 rokiem życia twierdzi, że nie zrezygnowałoby z pomysłu na własny biznes, gdyby rodzina i znajomi mieli odmienne zdanie. Wśród osób w wieku 35-49 lat (jest to 42%) a u osób ponad pięćdziesięcioletnich – 21%.

Ale przedsiębiorcą można zostać i sukces odnieść w każdym wieku. Wskazuje na to choćby historia sprzedawcy mikserów Raya Kroca, który już po ukończeniu 52 roku życia rozpoczął tworzenie imperium McDonalds’a. Z kolei amerykański weteran John Pemberton w wieku 53 przygotował recepturę Coca-Coli.

Ekonomistka Alina Janowska z Łodzi tuż przed 60 założyła Alimar Studio i zajęła się produkcją fantazyjnej, ręcznie haftowanej biżuterii. Włoch Lelio Lattari w wieku 56 lat zdecydował się na firmę handlowo-budowlaną i tak powstało przedsiębiorstwo Lattari Serramenti. – Zostałem emerytem, który ma o wiele więcej pracy niż wtedy, kiedy był czynny zawodowo – mówi Lattari, który ma 74 lata i sprzedaje we Włoszech polskie okna i drzwi.

Dyplom i intuicja przedsiębiorcy

Jak wynika ze Światowego Raportu Amway o Przedsiębiorczości AGER 2016 wskaźnik przedsiębiorczości jest wyższy wśród osób z wyższym wykształceniem. Na własny biznes zdecydowałoby się aż 47% z nich. W przypadku osób o innym poziomie wykształcenia było to 23%. Aż 62% osób z dyplomem magistra uważa, że ma wystarczające kwalifikacje by zarządzać biznesem, a 53% deklaruje, że od decyzji o własnej firmie nie odwiodłaby ich krytyka czy opinie otoczenia. W przypadku osób bez dyplomu było to odpowiednio 28 i 32%.

Ale spektakularne sukcesy odnosili również przedsiębiorcy, którzy nie posiadali dyplomu. Twórca informatycznego giganta Apple Steave Jobs rzucił szkołę po kilku miesiącach i założył firmę wartą miliardy. Po dwóch latach studiów, zrezygnował z nauki Bill Gates, właściciel Microsofta. Richard Brandson, posiadający kilkaset firm we wszystkich niemal branżach, był dyslektykiem. Ze szkoły wyrzucano go kilkanaście razy.

– Nauka jest oczywiście potrzebna, wiele daje. Kiedy czegoś się nauczymy, zdobytą wiedzę zawsze możemy wykorzystać w biznesie – mówi założyciel telewizji Polsat Zygmunt Solorz-Żak, trzeci na tegorocznej liście Forbesa. – Ale biznes i sukces nie polega tylko na tym – dodaje i sam przyznaje, że ma wykształcenie średnie techniczne, a w biznesie kieruje się głównie intuicją. Kolejny na liście Dariusz Miłek, założyciel sieci CCC jest technikiem górnikiem, a w młodości był zawodowym kolarzem. – Nie ścigam się już na rowerze, ale w tym, kto więcej sprzeda butów i zajmie więcej rynku – podkreśla.

– Badania naukowe nie potwierdzają jakichś szczególnych cech, które powinni posiadać ludzie chcący być przedsiębiorcami, choć, niekiedy próbuje się zestaw takich cech identyfikować – mówi prof. Adam Noga z Akademii Leona Koźmińskiego. – Przedsiębiorcą może zostać i sukces biznesowy osiągnąć prawie każdy – dodaje. W jego ocenie „w przedsiębiorczym środowisku pojawia się wiele sukcesów przedsiębiorców”. I zwraca uwagę na potrzebę tworzenia i rozwijania takich właśnie przedsiębiorczych środowisk.

Pod koniec ubiegłego roku w Polsce aktywnych było  ponad 2,4 mln firm. Najwięcej z nich (1,89 mln) stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników). Funkcjonowały głównie w sektorze usług oraz w branży handlowej. W roku ubiegłym zarejestrowano 349 tys. nowych firm, a wykreślono z rejestru – 293 tys. istniejących. Najwięcej nowych powstało w woj. mazowieckim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Artykuł opracowano na podstawie siódmej edycji Raportu AGER przygotowanego przez Instytut GFK pod patronatem Uniwersytetu Technicznego w Monachium na zlecenie koncernu Amway. W raporcie  badaniem objęto reprezentatywną próbę  ponad 50 tys. osób z 45 państw świata, w tym ponad 1 tys. osób z Polski., w wieku od 15 lat. Badania były przeprowadzane od maja do sierpnia 2016 metodą głównie wywiadów osobistych oraz niekiedy za pomocą wywiadów telefonicznych. Badania zostały rozszerzone w stosunku do  Roku 2015  o 6 nowych krajów. AESI to Amway Entrepreneurial Spirit Index.

Mogą Cię również zainteresować