Źródeł ryzyka w działalności gospodarczej jest bardzo wiele. Często są one niezależne od przedsiębiorstwa. Z pewnością niewielki wpływ można mieć na niekorzystną koniunkturę, inflację, nagłe zmiany sytuacji rynkowej lub ogólnej kondycji ekonomicznej i społecznej kraju, czy też na stosunki z zagranicą lub niestabilny system prawny. Na ryzyko wpływają również czynniki związane z sektorem, w którym firma funkcjonuje, m.in. zmiany struktur organizacyjnych i własnościowych, nieodpowiednie proporcje w źródłach finansowania, zacofanie techniczne, wzrost konkurencji, a także złe decyzje menadżerskie.

Lepiej zapobiegać

Skutki negatywnych zdarzeń mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa mogą być różne: od pomijalnych po krytyczne. Oczywiście ryzyko można nieco ograniczyć poprzez rzetelną analizę koniunktury gospodarczej oraz polityki w kraju, czy też obserwację stosunków z zagranicą. Warto też brać pod uwagę opinie ekspertów, tworzyć rezerwy na pokrycie skutków niepomyślnych decyzji lub korzystać z usług towarzystw ubezpieczeniowych. Jednak przedsiębiorstwa nieustannie poszukują dużo bardziej skutecznego narzędzia, pozwalającego im uniknąć niekorzystnych dla nich zdarzeń. Dobrym rozwiązaniem może tutaj być np. autorska metoda MatRisk opracowana przez specjalistów z wrocławskiej firmy konsultingowej MGM Systems SA.

Innowacyjny sposób

Ryzyko w przedsiębiorstwie może być związane z różnymi parametrami opisującymi jego działalność, może to być na przykład ryzyko utraty dostępności, poufności, bądź integralności procesu, usługi lub zasobu. Aby je ograniczyć MGM Systems stosuje zabezpieczenia, które obniżają podatność przedsiębiorstwa na to wszystko, co może zakłócić jego funkcjonowanie.

– Jest to metodyka wspierana wysoce specjalistycznym oprogramowaniem, pozwalającym na optymalne zarządzanie ryzykiem biznesowym – mówi Marcin Tarasiuk z MGM Systems SA. – Dokładnie analizuje ono wszystkie elementy otoczenia firmy oraz jej zasoby. Odwzorowuje też system powiązań tych elementów na potrzeby procesu, a następnie przygotowuje propozycje skutecznych zabezpieczeń, maksymalnie ograniczających powstanie niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zdarzeń.

W przeliczeniu na pieniądze

Autorska metoda MGM Systems to nowość w zarządzaniu ryzykiem biznesowym. – Na rynku istnieją podobne systemy, jednak są one nieporównywalnie droższe od naszego rozwiązania – mówi Tarasiuk.

– Poza tym nasza metoda jest idealnie dopasowana do potrzeb firmy, dla której jest przygotowana. Dzięki różnego rodzaju symulacjom, podpowiada jak skutecznie zabezpieczyć się przed niepotrzebnym ryzykiem. Pokazuje też, jak pewne decyzje obniżają podatność aktywów na utratę dostępności, poufnosci, bądź integralności.

MatRisk to narzędzie, które tworzy dla menadżera model matematyczny procesów zachodzących w jego przedsiębiorstwie i pokazuje mu potencjalne ryzyko związane z ograniczeniem bądź utratą ciągłości działania, które można również przeliczyć na pieniądze. Należy więc do najbardziej potrzebnych systemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.