Averting A North American Biodiversity Crisis Essay Form Minneapolis Oracle Resume Sample Resume For One Job Biology Expository Essay Thesis Statement Examples

(Nie)Pełnosprawni w firmie

przez Katarzyna Wagner

Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce nie wygląda dobrze. Zaledwie co czwarty z nich w wieku produkcyjnym jest aktywny zawodowo. Jednak na naszym rynku pracy zachodzą pozytywne zmiany, wzrasta zatrudnienie tej grupy.

źródło: www.sxc.hu
źródło: www.sxc.hu

Osoby niepełnosprawne pracę postrzegają nieco inaczej. Jest ona dla nich czymś więcej niż tylko obowiązkiem, dzięki któremu zdobywają środki na życie. Pozwala im także na codzienny kontakt z otoczeniem, daje ogromną satysfakcję i poczucie niezależności finansowej. Niepełnosprawni pracownicy doskonale sprawdzają się na swoich stanowiskach. Nadal nie jest im łatwo znaleźć zatrudnienie, dlatego mają ogromną motywację i często bardziej szanują pracę niż reszta załogi.

Do zatrudniania niepełnosprawnych zachęcają przepisy prawne. Na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 1997 r. pracodawca, który daje pracę takim osobom, może liczyć na wiele dodatkowych korzyści i ułatwień. Przysługuje mu dofinansowanie lub zwrot części wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, a także składek na ich obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Pracodawca może też ubiegać się o zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla niepełnosprawnego pracownika, a także o zwrot nakładów poniesionych w związku z zatrudnieniem dla niego asystenta.

Już 7 października br. odbędzie się poznańska konferencja „Firma bez barier – osoba niepełnosprawna Twoim pracownikiem”. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do pracodawców, ale ma charakter otwarty. Mile widziani będą wszyscy zainteresowani sytuacją niepełnosprawnych na rynku pracy. Udział jest bezpłatny, wystarczy potwierdzić swoje przybycie. Akcja ma na celu promowanie idei głoszącej, że zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego to korzyść dla obu stron, że można zatrudniać takie osoby na zasadach preferencyjnych również na otwartym rynku pracy i jest to bardzo dobra praktyka biznesowa.

Problem bezrobocia inwalidów budzi coraz większe zainteresowanie, dzięki czemu ich sytuacja w Polsce stopniowo ulega poprawie. Pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał takich osób. Uświadamiają sobie, że dzięki tworzeniu miejsc pracy dla inwalidów zdobywają nie tylko lojalnych i zmotywowanych pracowników, ale też zyskują pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, które osiąganie zysków łączy z wrażliwością społeczną.

Mogą Cię również zainteresować